Pályázat az egri lelkipásztori állásra

2012. június 13., szerda

Az Egervölgyi Refomátus Egyházmegye esperes helyettese az Egri Református Egyházközség presbitériuma határozatának megfelelően pályázatot hirdet az 1996. évi I. törvény 24. § alapján a megüresedett egri lelkipásztori állás betöltésére.

A pályázathoz benyújtandó

  • lelkészi oklevél,
  • törzskönyvi lap másolata,
  • az illetékes Esperesi Hivatal által kiállított szolgálati bizonyítvány,
  • pályázó önéletrajza
  • pályázó nyilatkozata

A pályázatnak az 1996. évi I. törvény 19. § (7) és egyéb vonatkozó előírásainak megfelelően a felhívást közlő Reformátusok Lapja 2012. június 10-i számának megjelenési időpontjától számított 30 napon belül kell megérkeznie az Egervölgyi Református Egyházmegye Esperesi Hivatalába:

3300 Eger, Markhot Ferenc utca 2. E-mail: kalvinhaz@t-online.hu Tel.: 06 / 36 414-804 Fax.: 06 / 36 515-193

További részletek a mellékletből letölthetők.

Istent keresem

Lk 9,37–50

„Aki befogadja ezt a kisgyermeket az én nevemért, az engem fogad be,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink