Pályázat Lelkigondozói Szolgálat vezető pozíciójába

2012. január 23., hétfő

A Kaposi Mór Oktató Kórház és a Magyarországi Református Egyház közös pályázatot hirdet a Lelkigondozói Szolgálat Vezetője beosztás ellátására.

Pályázati feltételek:

  •   egyetem, református lelkész,
  •   vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •   magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok hiteles másolata,
  • érvényes erkölcsi bizonyítvány,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a bíráló bizottság megismerheti

A beosztás betölthetőségének időpontja:A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Kaposi Mór Oktató Kórház címére történő megküldésével (7400 Kaposvár, Tallián Gyula u. utca 20-32. ).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:, valamint a munkakör megnevezését: kórházi lelkész/ lelki gondozó.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatást követően a Magyarországi Református Egyház és a Kaposi Mór Oktató Kórház közös elbírálásával és döntésével kerül betöltésre a meghirdetett munkakör.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Reformátusok lapja - 2012. januári, vagy februári szám
  • Kaposi Mór Oktató Kórház honlapja

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kmmk.hu honlapon szerezhet.

Istent keresem

Jak 1,9–18

„Ne tévelyegjetek, szeretett testvéreim:...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →