Pályázati felhívás lelkipásztori állás betöltésére

2010. december 18., szombat

altA Phoenix-i Magyar Református Egyház a Presbitérium és a Lelkészkereső Bizottság határozata alapján pályázatot hirdet megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

Pályázati felhívás 

A Phoenix-i Magyar Református Egyház (Arizona, USA), a Presbitérium és Lelkészkereső Bizottság határozata alapján pályázatot hirdet a megüresedett lelkipásztori állás betöltésére.

A pályázathoz csatolandó hivatalos iratok:
1. Életrajz
2. Lelkészképesítő Bizonyítvány,
Lelkészi Oklevél másolat
3. Szolgálati Bizonyítvány
4. Vízum és munkavállalási engedély

A pályázat az Amerikai Magyar Református Egyház Nyugati Egyházmegye esperesi hivatalához küldendő 2011. január 15-ig:

Rev.Balint Nagy, Dean
751 Crenshaw Blvd.
Los Angeles, CA 90005

Tel: 323-930-0807
Fax: 323-930-0934
E-mail: balint.nagy@sbcglobal.net

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink