Pályázati felhívás tudományos dolgozat megírására

2010. június 03., csütörtök

altAz 1910-ben, Edinburghban rendezett világmissziói konferencia centenáriumának alkalmából a Károli Gáspár Református Egyetem Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézete (KMTI) pályázatot hirdet tudományos dolgozat megírására.

A pályázat meghirdetésének elsődleges célja a jelenkori keresztyén misszióról való gondolkodás felmérésének, a meglévő működő vagy éppen kudarcot valló missziói gyakorlatok elemzésének, (újra)értékelésének, valamint a missziói elmélet és gyakorlat közötti kapcsolat megvizsgálásának és alakításának ösztönzése. A fenti tartalmi kereteken belül, a pályázók szabadon választhatják meg kutatási területüket. A pályázatra jelentkezhet minden olyan a misszió témakörében érdekelt és jártas keresztyén/keresztény, aki képes egy tudományos dolgozat megírására. A kiírás nem állít korhatárra, szakmai és felekezeti hovatartozásra vonatkozó korlátokat. A dolgozat terjedelme nem haladhatja meg a 7500 szót. A pályamunka beadási határideje: 2010. augusztus 31. A jeligével ellátott pályamunkákat nyomtatott (1 db) és digitális formában (CD) az alábbi címre kérjük beküldeni: Közép- és Kelet-Európai Missziói Tanulmányi Intézet, H-1461 Budapest, P.O. Box 73. A pályázók a dolgozat mellé csatolva, zárt borítékban adják meg nevüket és  elérhetőségüket (e-mail és/vagy postai cím). A beküldött dolgozatokat három, egymástól független, az Intézet által felkért szakértő bírálja a következő szempontok alapján:
- A választott téma időszerűsége és kapcsolódása a pályázati felhíváshoz
- A feldolgozás színvonala, eredetisége
- A saját nézetek, megfigyelések pontos és logikus megfogalmazása
- A megfogalmazott gondolatok és javaslatok alkalmazhatósága
- A témában való jártasság
A pályázat elbírálásában előnyt élveznek az újszerű, gyakorlati vizsgálatokra alapozó, bizonyos gyülekezeti és/vagy társadalmi rétegekhez közvetlenül kötődő jelenségeket feltáró és ökumenikus együttműködésre ösztönző feldolgozások. A nyertes pályamunka díja 150 000 HUF. A nyertes pályamunka, valamint minden arra alkalmasnak tartott pályázati munka, esetleges átdolgozás után, az Acta Missiologiae szakfolyóiratban kerül publikálásra. A pályázat eredményének kihirdetésére 2010. október 31.-én, a KMTI honlapján kerül sor. A nyertest levélben is értesítjük.

 

Közép- és Kelet-Európai Missziói  Tanulmányi Intézet Károli Gáspár Református Egyetem
H-1091 Budapest, Kálvin tér 7. II. em.
H-1461 Budapest, P.O. Box 73.
Tel.: +36 1 216 20 54 / 113
Fax. + 36 1 216 20 54 / 101
Email: kmti@kre.hu

Istent keresem

2Tim 4,1–5

„...töltsd be szolgálatodat” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →