Párhuzamok múltunk és jelenünk között

2016. november 16., szerda

A száz évvel ezelőtti konventi ülés emlékét, az ott elhangzott legfontosabb javaslatokat idézte fel a Magyarországi Református Egyház Zsinata ez évi őszi ülésszakát megnyitó beszédében Bogárdi Szabó István püspök november 16-án Budapesten, rámutatva a reformáció jubileumára való akkori és mai készülődés párhuzamaira. A Zsinat lelkészi elnöke szólt az elmúlt fél esztendő legfontosabb egyházi eseményeiről is.

A száz évvel ezelőtt, Ferencz József halála után néhány héttel, az első világháború idején, a reformáció négyszázadik jubileumának előestéjén jegyzőkönyvbe vett javaslatok között szerepelt, hogy létesüljön egyetemes egyházfenntartó alap, hogy készüljön a reformációt és Kálvin alakját az embereknek bemutató kiadvány, hogy a genfi reformátor művei minél szélesebb körben legyenek elérhetők, hogy a lelkészek és tudósok tartsanak ismeretterjesztő egyháztörténeti előadásokat és hogy állítsanak minden templomban emléktáblát az évfordulóra. A tiszáninneniek a sárospataki kollégium korszerűsítésével, bővítésével és egy miskolci árvaház felújításával, a debreceniek a cívisvárossal közösen készültek az emlékezésre. A konventi tagok szóltak a Szentírás terjesztésének fontosságáról is, valamint kifejezték vágyukat, hogy az evangélikusokkal együtt ünnepelhessék meg a reformáció elindulásának négyszázadik évfordulóját.

Bogárdi Szabó István ezután – hangsúlyozva az egyházi élet gazdagságát – néhány dolgot kiemelt az elmúlt hónapok és a közeljövő történései közül is. Elmondta, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat bemutatkozási lehetőséget kapott a köztelevízió Jónak lenni jó című adventi adománygyűjtő programjában. Hozzátette, hogy a lehetőség részben a reformáció jövő évi jubileumának, részben pedig annak köszönhető, hogy idén volt tízéves a református segélyszervezet.

A megnyitóban elhangzott továbbá, hogy idén negyvenkét lelkipásztort szenteltek föl a református egyházban, mégis lelkészhiány van, mert egyrészt nem marad mindenki a pályán, másrészt pedig „nem mindig és minden esetben jelenik meg a református lelkipásztor életében a szükséges minőség”.  Az egyházi vezető Kálvinra hivatkozva kifejtette: jóllehet a képzés mindig a minőséget célozza, de „aki az Úrtól nem kap elhívást, és aki az Úr elhívásában nem kapja meg a Szentlélek erőit, az csak hivatalt visel, de igazán szolgálatot nem végez”.

Az egyházi vezető kitért az október közepén megrendezett zsinati emlékülésre is, hangsúlyozva, hogy a református egyháznak mindig „igaz és tiszta arccal” kell az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke felé fordulnia.

A püspök elmondta, hogy a Magyar Református Egyház részegyházai elfogadták a jövőre négyszázötven éves Második Helvét Hitvallás új fordításának szövegét, így nincs akadálya annak, hogy az 2017 nyarára megjelenhessen.

Bogárdi Szabó István kifejezte afölötti örömét, hogy a felvételizők körében kiemelt érdeklődés mutatkozik a Károli Gáspár Református Egyetem képzései iránt, hogy minden eddiginél több gyereket írattak be hittanra a szülei, valamint hogy idén szeptemberben a fővárosban is elindulhatott a református cigány szakkollégium. Reményét fejezte ki egyúttal, hogy Pécsett is mielőbb megkezdheti tevékenységét egy hasonló intézmény.

A Zsinat lelkészi elnöke említést tett a budapesti Skót Misszió elindulásának ez évben ünnepelt százhetvenötödik évfordulójáról, a vakoknak szóló audiovizuális biblia megjelenéséről, illetve a Királyhágómelléken lezajlott és a Délvidéken most folyó egyházi tisztújításról is.

Az egyházi vezető beszédében megemlékezett a nemrégiben elhunyt Gulácsy Lajos volt kárpátaljai püspökről is, felidézve az októberi emlékzsinaton elmondott beszédét, amelyben hallgatói szívére helyezte „a sokat hányattatott kárpátaljai magyarság egyszerű, egy mondatban összefoglalt élettapasztalatát, imádságát”: „Nem káromkodni, imádkozni!”

Kiss Sándor, fotó: Dimény András

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink