Példát mutattak a Mezőváriak

2010. április 23., péntek

 

altA Föld napjához közel nagyon is aktuálissá vált az a program, amit a mezővári református gyülekezet és polgármesteri hivatal közösen indított. A hétvégén – a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretethíd elnevezésű rendezvénysorozatához csatlakozva – falutakarítást szervezetek, melynek során több mint százan mozdultak meg a község tisztaságáért, a környezetvédelemért, Isten teremtett világának megőrzéséért.

A reggeli órákban a templom előtt gyülekeztek az önkéntesek, hogy aztán munkába álljanak a település leginkább tisztogatásra váró közterületein és bekötő útvonalain. Szervezetten vett részt az akcióban a helyi óvoda és községháza valamennyi munkatársa, a falu egészségügyi dolgozói, és mindazok, akik a templomban hirdetett felszólításoknak engedve jöttek el. Ilyen nagy létszámban és összefogással az elmúlt öt évben nem mozdult meg a falu lakossága a környezet rendezéséért – nyilatkozta Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke, a vári gyülekezet lelkipásztora.

Reményei szerint a 2010-es példa a következő évekre is erőt és lendületet fog adni, hogy még nagyobb létszámban fogjanak munkához. A püspököt arról is megkérdeztük, vajon az egyháznak állást kell-e foglalnia a környezetvédelem ügyében. Mint megtudtuk, a KRE püspöke nagyon fontosnak tartja, hogy az egyházak tegyenek annak érdekében, hogy Földünk ne csak bennünket, hanem gyermekeinket, unokáinkat és még nagyon sok nemzedéket képes legyen kiszolgálni és gyönyörködtetetni. Ez a világ kiált azért, hogy ügyeljünk rá. Ha nem akarjuk elpazarolni, amit Isten ránk bízott, ha meg akarjuk őrizni a teremtett világ szépségét, rendjét, egyensúlyát, akkor az egyházaknak – így a református egyháznak is – többet kell tennie a környezetvédelemért mind a nevelésben, mind az oktatásban, egészen a kétkezi, cselekvő munkáig – fogalmazott.

Soós Katalin

forrás: reformatus.com.ua

Istent keresem

1Thessz 4,13–18

„...így mindenkor az Úrral leszünk” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →