Pótfelvételi a Károli Teológián

2012. július 16., hétfő

Augusztus végéig lehet jelentkezni két mesterszak költségtérítéses helyeire.

  • A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara pótfelvételit hirdet MA református hittanár-nevelő szakra, levelező, költségtérítéses képzésre, BA református hitoktatói vagy lelkészi diplomával rendelkezők számára.

Jelentkezési lap a Kar Dékáni Hivatalában kapható, (1092 Budapest, Ráday u. 28., +361-2172403), kérésre postán is elküldik. Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 24.

  • A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara pótfelvételit hirdet MA osztatlan protestáns teológus szakra, esti, költségtérítéses képzésre, érettségivel rendelkezők számára.

Jelentkezési lap a Kar Dékáni Hivatalában kapható, (1092 Budapest, Ráday u. 28., +361-2172403), kérésre postán is elküldik. Jelentkezési határidő: 2012. augusztus 24.

Forrás: www.kre.hu

Istent keresem

Lk 1,1–25

„De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink