"Hálát adunk az Istennek mindenkor, és könyörgünk tiérettetek"

2010. május 17., hétfő

altA Nagyecsedi Református gyülekezetben május 16-án harminchét fiatal – huszonegy fiú és tizenhat leány – tett bizonyságot hitismereteiről a konfirmáció alkalmával.

A Nagyecsedi Református gyülekezetben május 16-án harminchét fiatal – huszonegy fiú és tizenhat leány – tett bizonyságot hitismereteiről a konfirmáció alkalmával. Népes gyülekezettel együtt adtunk hálát érettük mindenható Istenünknek. Ez úton is kívánunk reájuk, és minden konfirmált fiatal életére áldást az Istentől. "Hálát adunk az Istennek mindenkor, és könyörgünk tiérettetek, hogy erősödjetek meg minden erővel az Ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra! (Kol 1,9–11)

Muzsnainé Balázs Éva lelkipásztor

Istent keresem

Lk 9,18–27

„ Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink