Református hozzájárulás az államadósság csökkentéséhez

2011. április 27., szerda

Az MRE Elnöksége – egyezetve az egyházkerületek elnökségeivel – úgy határozott, hogy lemond az egyházi ingatlanok felújíátásra 2011-ben elkülönített állami keret rá eső részéről, körülbelül 200 millió forintról.

Az ország nehéz gazdasági állapotára, valamint a központi költségvetés alakulására tekintettel, továbbá az államadósság csökkentése iránti kormányzati elhatározás támogatása céljából, a Magyarországi Református Egyház Elnöksége – az egyházkerületek elnökségei egyeztetése alapján – úgy határozott, hogy idén nem kér segítséget az államtól ingatlanjai, templomai felújításához, állagmegóvásához.

A kormány a 2011. évi költségvetésben – szakítva az elmúlt évek gyakorlatával – ismét nagy összegű, összesen 1,2 milliárd forintos keretet hagyott jóvá az „egyházi kulturális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások” céljára. Ezzel a támogatási szándékkal ismét több, nagy értékű, közös örökségünk részét képező egyházi ingatlan helyreállítására, állagmegőrzésére nyílna mód.

Az Elnökség, az említett okokból, most mégis úgy döntött, hogy a felekezeti arányok figyelembevételével a ráeső, körülbelül 200 millió forintos támogatásról lemond és beruházásait elhalasztja. Ennek megfelelően az MRE, egyházközségei, illetve intézményei nem igényelnek támogatást az erre a célra elkülönített keretből. A döntés olyan felújításokat, beruházásokat érint, amelyekre nézve nem hátrányos a halasztás.

Az MRE javasolja, hogy az így megmaradó összeget az államadósság csökkentésére fordítsa a kormány.

Az Elnökség a döntést a szerdai országos esperes-gondnoki értekezleten jelentette be, amelynek részvevői – az egyházmegyék vezetői – megértéssel és támogatással fogadták a lépést.

Református.hu

Istent keresem

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →