Sárospatakon ülésezett a Doktorok Kollégiuma

2014. július 21., hétfő

A Sárospataki Református Teológiai Akadémián adott otthont idén, július 13-15 között a Doktorok Kollégiuma plenáris és szekció üléseinek.

A tanácskozás vasárnap este, istentisztelettel kezdődött. Csomós József, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspöke, szolgálatában kiemelte: „Aki megtanul Isten szemével látni, az először is átadja magát Istennek, ennek egyenes következménye, hogy számot vet saját életének lehetőségeivel, feladataival és kötelességeivel. A számvetés jelentése pedig magába foglalja, hogy valakinek lehetősége van valamire, valaki rendelkezésre áll, valakire valami rábízatott. Ebben az értelemben a Doktorok Kollégiuma rendelkezik azzal a szakmai tudással, amelyre az egyháznak elengedhetetlenül szüksége van, ha a sokrétű válságba fulladt világban útmutatással akar szolgálni a tájékozódását vesztett emberek számára."

Hétfőn és kedden szekció ülésekkel folytatódott a Doktorok Kollégiuma munkája. Közel 150 doktor és a tudományművelésben érdekelt lelkipásztor és világi munkatárs részvételével, tíz szekcióban több mint nyolcvan előadás hangzott el. Összevont szekcióülésen találkozott az Ószövetségi és Újszövetségi Szekció, ahol az új bibliai kommentár sorozat került napirendre. A kommentár a Jubileumi Kommentár mintájára a mai kutatásokat és írásmagyarázati eredményeket kívánja összefogni egységes szempontrendszer alapján. A szekciók Karasszon István személyében megválasztották a projekt koordinátorát is, a Zsinat őszi ülésére pedig konkrét javaslattal készülnek az előreláthatólag 2017-ig tartó munkafolyamatot illetően.

Július 14-én, Balog Zoltán, az EMMI minisztere is látogatást tett a Doktorok Kollégiuma plenáris ülésén. A testület elnökségével való találkozás során szó esett a szekciókban folyó tudományos munkáról. A miniszter kifejezte reményét aziránt, hogy a Doktorok Kollégiuma magas színvonalú munkája nemcsak a Magyarországi Református Egyház, hanem az egész társadalom és tágabb értelemben vett a magyar kultúra és tudomány egészét szolgálja.

A Doktorok Kollégiuma tanácskozása kedden a közgyűléssel ért véget. Ferencz Árpád főtitkár jelentésében kiemelte, hogy több szekció évközi ülést is tartott, amelyeken aktuális témákkal foglalkoztak, így például a Rendszeres Teológiai Szekció Emlékezés−Megbékélés−Megújulás címmel évfordulók apropóján tartott előadássorozatot májusban: az első világháború kitörésének 100. évfordulója, a zsidó származású nemzettársak elhurcolására való emlékezés (holokauszt emlékév), valamint az a körülmény, hogy 25-évvel ezelőtt kezdődött el Kelet-Közép-Európában, így Magyarországon is az a társadalmi-politikai rendszerváltásnak (1989/90) tartott folyamat, amely fordulatot hozott nemcsak a társadalom gazdasági és politikai életébe, hanem emlékezetkultúrájába is. A Pasztorálpszichológiai Szekció szintén évközben a gyermeküket gyászoló családok lelkigondozásának szentelt egy találkozót.

Bölcskei Gusztáv elnök beszámolójában szintén kitért a testület évközi munkájára. Külön kiemelte a Kálvin Intitutiójának új magyar fordítását, melyet idén ősszel mutatnak be a nyilvánosságnak. A Közgyűlés megemlékezett az évközben elhunyt Doktorok Kollégiuma tagokról, így Tóth Károly, nyugalmazott püspökről, Ladányi Sándor egyetemi tanárról, Korsós Bálintról, a debreceni Dóczy Gimnázium igazgatójáról, valamint Batta István, felvidéki tanácsosról.

A testület közgyűlése 15 új doktor felvételéről határozott, és döntött arról, hogy az Aranygyűrűs Teológiai Doktor kitüntetést idén Németh Dávid teológiai tanárnak ítéli oda, az Év Könyve díjat pedig Fekete Károly „A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben" c. könyve kapja. A Doktorok Kollégiuma szabályzatát két ponton is módosította a közgyűlés: a regisztrációval kapcsolatos kérdéseket az elnök-titkári értekezlet hatáskörébe utalta, valamint (egy korábbi döntést rögzítve) határoztak arról is, hogy a szekciók minimum 5 doktorált fővel alakulhatnak és működhetnek.

Öt doktorátussal rendelkező tag hiányában az adott szekció megszűnik/működése szünetel. A szekciók újjáalapítása öt aktív doktor meglétével és közgyűlési jóváhagyással történhet meg. A szekciók – munkájuk hatékonyabb végzése érdekében – összeolvadhatnak, illetve külön válhatnak, szükség esetén alszekciókat alakíthatnak. A Doktorok Kollégiuma 2015. évi ülésének a Pápai Református Teológiai Akadémia ad otthont előreláthatólag július második hetében.

Iszlai Endre

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →