Segítség Királyhágómellékről is – körlevélben fordult az egyházkerület a gyülekezetekhez

2010. június 09., szerda

alt„A nagy vizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál felségesebb az Úr a magasságban” – idézi a zsoltárost a Királyhágómelléki Református Egyházkerület felhívása.

"Még mindig kevesen tudják, és még kevesebben hiszik, hogy minden megpróbáltatás Istentől jön alkalomként arra, hogy a kísértések között felismerjük Őt, Aki kegyelmes" – olvasható a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsának az egyházkerület "áldozatra kész híveihez, szent és nemes eklézsiáihoz" eljuttatott körlevelében. "Szenvedő testvéreink gyötrelme a mi fájdalmunk is, veszteségeik a mi veszteségeink. Tegnap ők segítettek nekünk, ma mi fogunk segíteni. Isten a közös teherhordozás ajándékával áldott meg bennünket" – fogalmaz a június 8-i felhívás, majd hozzáteszi: "Hinnünk kell, hogy adományainkkal hozzájárulunk nemcsak az ingatlanok helyreállításához, hanem a lelki sebek meggyógyításához, valamint az eddig távollévők Istenhez való közeledéséhez."

A gyülekezetek adományait az egyházmegyék révén az egyházkerület küldi tovább június 28-án a Magyar Református Szeretetszolgálathoz, ahol a szükséget ismerve rendelkeznek a szétosztásról.

Istent keresem

Bír 17

„Most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr, mert egy lévita lett a papom” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink