Szemináriumok - szerda

2012. július 12., csütörtök

Bemutatkoznak a szerdai szemináriumok vezetői, mesélnek saját témájukról is.

1. szeminárium: Hogyan készül a láthatatlan színház?

Bedecs Réka vagyok: Isten, az emberek, a zöld tea, a gasztronómia, az irónia, a művészetek, az édes borok, a tél és a Láthatatlan Színház nagy rajongója. Igyekszem úgy élni, hogy mindig elmondhassam: „Cserélnék magammal"! 2011 óta vezetem a Budapest Evangélikus Egyetemi Gyülekezet biblio- és pszichodramatikus társulatát.

A Láthatatlan Színház szeminárium:
-Ha hallottál már a Láthatatlan Színházról,
-ha fogalmad sincs róla, miről van szó, de nyitott vagy önmagad megismerésének és Isten ünneplésének egészen különös formái iránt,
-ha úgy érzed, szükséged van egy új módszerre, amitől erőre kap az IFI-d, akkor:
Vegyél részt a szemináriumon!

Kis közösségben, a színház vezetőjétől ismerheted meg
-a műfajt,
-a benne rejlő lehetőségeket,
-a vele kapcsolatos aggályokat,
-valamint a munka kereteit.

Ebben a világban nincs tabu. Csak Isten van, emberek és az őket összekötő dramatikus, láthatatlan világ. Ha szeretnél a részese lenni, várunk!

 

2. szeminárium: teljes program a családnevelésre evangélikus módra

Wagner Szilárd: 1976-ban született Sopronban. A helyi Líceumban tett érettségi vizsga után 1996-tól 2003-ig az Evangélikus Hittudományi Egyetem hallgatója volt. 2003-tól a Heidelbergi Egyetemen, majd a Tübingeni Egyetemen folytatott rendszeres teológiai doktori tanulmányokat, amelyet 2009-ben fejezett be. Németországi tartózkodása alatt a Heidelbergi Egyházzenei Főiskolán egyházzenész diplomát szerzett. Hazatérése után 2007-től a soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola és a Harkai Evangélikus Egyházközség lelkésze. 2008-tól a Magyarországi Evangélikus Egyház országos orgonafelügyelője. Rendszeresen publikál az egyházi sajtóban, valamint karvezetőként és orgonistaként is tevékenykedik.

A szemináriumról: A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskolában a 2009/2010-es tanévben indult el a Családi Életre Nevelés program a 9-12. évfolyamos diákok számára. Ennek szakmai hátterét egy rendszeresen konzultáló, különböző szakemberekből álló csapat biztosítja (mentálhigiénés szakember, egészségügyi szakoktató, gyógypedagógus, iskolapszichológus, -orvos, -védőnő, -lelkész). A négy tanévre kidolgozott program a társas kapcsolatok, ezen belül a párkapcsolatok természetét, az ezekkel kapcsolatos kihívásokat és lehetőségeket igyekszik megismertetni a diákokkal. Ezen kívül célja a családi életre való készüléssel és annak későbbi megélésével kapcsolatos konkrét ismeretek átadása is. Tapasztalataink szerint a mai diákok környezetében kevés a pozitív példa, sok a veszélyeztető tényező, s ezért fontos, hogy a keresztyén értékrend alapján álló iskola komolyan vegye azt a küldetését, hogy segítse diákjait felkészülni az ezen értékrend alapján történő családi életre is.

 

3. szeminárium: Hogyan kezdj neki egy filmklub szervezésének?

Fűtő Róbert: Az Amerikai Egyesült Államokban, St. Louisban született 1966-ban. Édesapjának, Fűtő Albertnek 1956-os forradalmi tevékenysége miatt kellett elhagynia Magyarországot. Édesanyja erdélyi sváb faluból származik. Róbert a columbiai Missouri egyetemen végzett 1990-ben. Huszonkét évesen, nagy lelki tusakodás során tért meg, majd a Timótheus Társaság misszionáriusaként kezdett szolgálni. 1993-ban csoportvezetőként jött Szegedre, ahol megismerkedett Sípos Tündével. Az esküvő után, 1995-ben St.Louisban telepedtek le, majd együtt végeztek a presbiteriánus Covenant Teológián. Róbert a presbiteriánus egyház beiktatott misszionáriusaként, lelkészeként tért vissza Magyarországra. Gyermekei, Hajnal és Csenge már Budapesten születtek, ahol hét évig éltek. 2007-ben költöztek Biatorbágyra, s most a biai református gyülekezet tagjaiként aktívan szolgálnak.

Fűtő Róbert a Biblia Szövetség Bibliaiskolájában tanít biblica teológiát, apologetikát, evangelizációt és lelkigondozást. Tíz éve vezet Budapesten keresztény filmklubot és a Szabad Szombat nevű missziói programot. 2009-ben jelent meg Mai filmek keresztyén szemmel című könyve. A Biblia Házassággondozó Szolgálat kötelékében is tart előadásokat és konferenciákat. Folyamatban van házassággal kapcsolatos Béküljünk ki című könyvének kiadása.

Szívügye, hogy minél több ember megismerje Jézus Krisztust, mint személyes megváltóját és urát, akiben teljes szívből bízhatnak minden körülmények között.

A filmklubos szemináriumról: Hogyan kezdesz a szervezésének? Mi a cél? Milyen eszközök kellenek hozzá? Milyen anyagi forrás? Milyen témákat lehet feldolgozni? Milyen ütemterve van a szervezésnek? Hogy beszélgetsz velük utána? Javaslatosatok filmre és tapasztalat-átadás.

 

4. szeminárium: Keresztkérdések tiniknek

Szabóné Zimányi Noémi: Egy budapesti gyülekezetben vagyok beosztott lelkész a férjem mellett. Két fiunk középiskolás korú. Németországban szereztem homiletika-tréneri szakképesítést. A homiletika mellett képeztem magam a lelkigondozás, bibliodráma, katechetika területén is ösztöndíjas tanulmányaim során. Gyermek és ifjúsági munkámmal kapcsolatban blogot vezetek. Érdekel minden új és kreatív forma, amely megáll az ige mérlegén. A bibliologgal az interneten találkoztam.

A szemináriumról: Milyen módon dolgozzunk fel úgy egy bibliai történetet, hogy a fiatalok számára az első perctől kezdve az utolsóig érdekes, megragadó, követhető legyen? Hogyan hozzuk felszínre úgy a fiatalokat foglalkoztató kérdéseket, hogy a gyógyírt a bibliai üzenetből hallják meg? Egy új módszer lehetőségeit és szabályait mutatom be néhány példán keresztül. A neve: bibliolog. Alkalmazhatjuk bibliaórákon, áhítatokon és akár istentiszteleten is.

 

5. szeminárium: Gyónás a strandon, avagy a Strand Missziótól a Fut-a-papig

Czöndör István: Evangélikus lelkész vagyok, három éve szolgálok a Balatonboglári Evangélikus Gyülekezetben és szórványaiban. Feleségem Eszter, aki otthon neveli három gyermekünket, Emmát (5 éves), Kristófot (2,5 éves) és Ráhelt (5 hónapos). Gyülekezeti munkámban a kezdetek óta fontosnak tartom, hogy a templomtér ne csupán egy spirituális hely legyen, hanem egy otthon, egy találkozási pont vagy épp kulturális tér. Önkéntes segítőimmel arra törekszünk, hogy a ránk bízott evangéliumot oda vigyük, ahol az emberek élnek, sőt, ahol jól érzik magukat. A magunk eszközeivel új módszerek után kutatunk, és új lehetőségeket próbálunk ki, hogy ma miként lehet Krisztus ügyének megnyerni embereket.

A szemináriumról: Gyónás a strandon? Lelkigondozás fürdőruhában? Lángos, palacsinta, Balaton, strandpap? - Strand Miszzió 2.0
Motorral istentiszteletre? Bőrdzsekiben prédikál a lelkész? - Motoros istentiszteletek Balatonbogláron.
Heti 3x Fut-a-pap. Lelkigondozás futás közben? - Épp testben, épp lélek.
Jazz Mise. Mise vagy istentisztelet? Jazz vagy gregorian? - Az Igére válaszoló mai zene.

 

6. szeminárium: „Kit érdekel, ki vagyok..."

Süll Tamás, PhD. Családi állapot: nős (szerelmes), 4 gyermek édesapja. Hitbeli állapot: Jézus Krisztus által megszabadítva a jóra, megmentve az örök üdvösségre. Tanulmányok: tánckonzervatórium (Pozsony), teológia (Komárom, Prága, Lipcse), doktori képzés (Halle, Budapest). Munkahely: Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – 5 év gyülekezeti szolgálat, 2011-től Ifjúsági (Firesz) és egyetemi lelkész. Hobbi: barkácsolás, utazás, síelés, gyerkőceink dögönyözése.

A szemináriumról: Nem újdonság, hogy fiatalok zárkózottak a felnőttekkel szemben, de korosztályuk beliekkel is, és van, hogy önmagukkal szemben is azok. Akik felelősséget érzünk irántuk, igyekszünk arra, hogy megnyíljanak, és hogy őszinték legyenek velünk. Ezt vagy elhiszik, és megnyílnak, vagy nem hiszik el, és maradnak továbbra is álarcok mögött. A legnagyobb kihívás pedig, ha valóban megnyílnak, és megmutatják önmagukat, milyenek ők. Készek vagyunk arra, hogy hogyan reagálunk ekkor? Valóban elhisszük, hogy megnyíltak, és elfogadjuk, elhordozzuk, hogy ők olyanok? Nem akarjuk rájuk nyomni a saját ideálunkat? "Valóban érdekel, hogy ki vagyok?"

 

7. szeminárium: Zenél az Istentisztelet:

Ablonczy Áron: Másodéves budapesti teológus hallgató vagyok. Budapesten szüleim öt gyermekének legkisebb fiaként jöttem a világra. A Kispest-Rózsatéri IFI-nek egyik lelkes tagja vagyok. Lelkésznek készülök, elhívásomat Istentől három éve kaptam megtérésem után fél évvel. A szolgálatban a misszió és a fiatalokkal való munka áll hozzám közel. Pál szavaival élve: „nem szégyellem az evangéliumot", és annak se üzenetét, se átadási formáját. 22 évesként energikusan minden új kezdeményezésre nyitott és érdeklődő vagyok. Eme érdeklődés révén 8 hónapot dolgozhattam önkéntesként Anglia egy gyönyörű vidéki keresztyén konferenciaközpontjában, és vehettem részt egy 5 hetes csehországi misszión. Isten szolgálata mellett, a kertészetben lelem örömöm.

A szemináriumról: Szerte az országból hallhatunk Zenés ifjúsági istentiszteletekről. Ezt a templomi alkalmat fiatalok szervezik fiataloknak és egyértelmű célja, hogy túlmutassunk önmagunkon. Ezen a szemináriumon egy ilyen missziós beállítottágú Zenit elemeibe, szervezésébe és megvalósulásába tekintünk bele. Különböző ötleteket meríthetünk több gyülekezetből is. Hallhatunk arról, hogy hogyan lehet többek között a bizonyságtételt, drámát, teaházat, közös imádságot és jótékonysági adakozást beépíteni. A cél, hogy mindenki eljusson odáig, hogy a maga gyülekezeti kontextusába átgondolja és kidolgozza egy ilyen istentisztelet prototípusát. Ha egy ilyen műhelymunkára és Zenés istentisztelet beindítására vágysz, ajánljuk neked ezt a szemináriumot!

 

8. szeminárium: Amerika az amerikaiaké! A kérdés már csak az, kik is ők?

Szontágh Szabolcs: Református ifjúsági lelkész vagyok a Budai Református Gyülelezetben, családapa és 2011 őszétől a Zsinati Ifjúsági Iroda vezetője is.

Két hetes amerikai tanulmányút során betekintést nyertünk, hogyan gondolkodnak az egyházról, gyülekezetekről, lelkészekről, egyháztagokról és persze fiatalokról. Megtudtuk mi számukra az egyház lényege és mi nem. Érdekes és meghökkentő kép tárult elénk.

Istent keresem

1Thessz 2,1–12

„...a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →