Szombaton iktatják be Halász Bélát

2013. április 11., csütörtök

A Szerbiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) újonnan megválasztott püspökének beiktatása április 13-án 11 órától lesz a hertelendyfalvi református templomban.

Az ünnepi istentiszteleten Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdeti Isten Igéjét, és Csányi Erzsébet, az SZRKE főjegyzője veszi ki a hivatalát elfoglaló egyházvezetőtől az esküt. Az ünnepi alkalmon megjelennek a Kárpát-medencei magyar reformátusság képviselői is, és közreműködik a Hertelendyfalvi Református Egyházközség kórusa. A beiktatást követően szeretetvendégséget tartanak a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesület épületében.

Reformatus.hu, kép: Sereg Krisztián

Ez történik továbbiak →