Tájékoztató a fakultatív hittanoktatási létszámjelentésről

2014. szeptember 19., péntek

A hittanos csoportok számát és azok létszámát szeptember 30-ig kell bejelenteni az esperesi hivatalokba. Az összesítését segítő adatlapokat jobbra, a kapcsolódó letöltések között találják.

A 2012. és a 2013. esztendőhöz hasonlóan idén sem készül el a hittancsoportok létszámjelentő adatlapja nyomtatott formában. Az egyházközségek oldalunkról (jobbra) tölthetik le Word és PDF formátumban az adatlapot.

A Zsinati Oktatásügyi Iroda munkatársai kérik az egyházközségeket, hogy a létszámok és csoportok egyházmegyei összesítését – a Word és PDF formátumban letölthető adatlapokon – 2014. szeptember 30-ig (vagy az egyházmegyék ill. az egyházkerületek által meghatározott korábbi időpontig) juttassák el az illetékes esperesi hivatal címére.

Az állami általános iskolák 3-4. és 7-8., a nem állami általános iskolák 1-8. évfolyamos csoportjai mellett minden középiskolai (kivéve a hatévfolyamos gimnáziumok 7-8. évfolyamait), óvodai, valamint gyülekezeti hittancsoportról is ki kell tölteni az adatlapot. Tehát az egyházi köznevelési intézmények hittancsoportjait is egységesen az egyházmegyei adatok között kell szerepeltetni. A református köznevelési intézmények hittancsoportjait az iskola hosszúpecsétjével, körbélyegzőjével és az igazgató (óvodavezető) aláírásával hitelesített adatlapokon lehet bejelenteni az esperesi hivatalok számára.

Zsinati Oktatási Iroda

Istent keresem

2Krón 31

„Minden munkáját, ...Istenét keresve, tiszta szívből végezte, ezért sikerült neki” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →