Tájékoztató az október 1-jei létszámjelentésről

2014. szeptember 30., kedd

Tájékoztató az állami iskolákban folyó kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatás 2014. október 1-jei létszámjelentéséről.

A ZST-275/2013.11.13. határozattal módosított, a hittanoktatási támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről szóló [ZST-137/2011.12.07.] szabályrendelet 13. § (2) bekezdése alapján közzétesszük az „Adatlap a kötelezően választható református hit- és erkölcstan  szervezéséhez 2014/15. [kitöltendő a 2014. október 1-jei létszám alapján]” c. nyomtatványt és a hozzá tartozó tájékoztatót. A kitöltött adatlapok kizárólag a postai úton, eredeti példányban juttathatóak el a Zsinati Oktatási Iroda részére. (A 2014. október 10-ig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség.) Beküldési cím: Zsinati Oktatás Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.).

Zsinati Oktatási Iroda

Istent keresem

2Krón 32

„Talán a ti istenetek meg tud majd benneteket menteni a kezemből?!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →