Több károlis hallgató lesz

2012. július 27., péntek

A Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) 2012-ben is sikeresen növelte a felvett jelentkezőinek létszámát. Ugyanakkor a 2012. évi pótfelvételi eljárásban is lehetőséget kíván nyújtani mindazoknak, akik vagy nem jutottak be az állami ösztöndíjas helyekre, vagy nem jelentkeztek az általános felvételi eljárásban. Pótfelvételi tájékoztató.

Július 24-én este nyolckor a Pont Ott Partin nyilvánosságra hozták az idei felvételi ponthatárokat. 2012 szeptemberében a 110 617 jelentkezőből 79 861 elsős kezdheti meg tanulmányait magyarországi felsőoktatási intézményben, ebből 1511 fő a KRE-n tanulhat majd. A Károlira felvettek létszáma eddig tíz százalékkal több mint tavaly. Ez a létszám a 2012. évi pótfelvételi eljárás során felvehető hallgatókkal még nőhet.

Az országban két egyetem volt, amely növelni tudta a jelentkezők létszámát 2012-ben, ebből az egyik a KRE, ahol a jelentkezők száma tizenegy százalékkal nőtt 2011-hez képest, miközben országosan közel huszonkét százalékkal csökkent a jelentkezők létszáma. Ugyanakkor az egyetem különböző képzéseire benyújtott jelentkezéseinek számát tekintve 31,7%-os a bővülés.

A 2012. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásról

 

Az idei felvételi során maximálisan ötszáz pontot lehetett szerezni a korábbi 480 pont helyett, a többletpontok tekintetében maximálisan 100 pont járt. Alapképzésben és egységes, osztatlan mesterképzésben a tavalyi 200 helyett jelenleg 240 pont az úgynevezett jogszabályi minimum, tehát aki ennél kevesebb ponttal rendelkezett, nem juthatott be felsőoktatási intézménybe ezekre a képzésekre.

 

Minden jelentkező csak egy helyre kerülhetett be, mégpedig az általa felállított sorrendben arra a képzésre, ahol a felvételi összpontszáma először érte el a megállapított ponthatárt. A keretszámokat és az intézmények kapacitását, a jelentkezők összpontszámát, valamint a megjelölt képzések sorrendjét figyelembe véve matematikai algoritmus számította ki a felvételi ponthatárokat.

Így alakultak a ponthatárok

Az Állam- és Jogtudományi Karon – a csak önköltséges finanszírozási formában meghirdetett – jogász szakra nappali munkarendben átlagosan 332, levelező munkarendben átlagosan 337 pontot kellett elérni, de a korábbi években érettségizettek bejutási esélyeire gondolva a Károli a felvételi ponthatárt a jogszabályi minimumban (240 pont) határozta meg. Ugyancsak elegendő volt a minimum ponthatár ahhoz, hogy valaki felvételt nyerjen a debreceni, pécsi és szegedi egyetemek, valamint a Pázmány (PPKE) jogász önköltséges képzéseire. A jogi karok esetében idén csak az ELTE és PPKE kapott állami ösztöndíjas helyeket (ötven-ötven fő), ezért itt magas ponthatárok alakultak ki az állami képzéseken (ELTE-ÁJK: 467, PPKE-JÁK: 455).

A KRE Bölcsészettudományi Kar a nappali munkarendű alapképzésekre és egységes, osztatlan mesterképzésekre felvett 744 fővel országos szinten az előkelő tizenkettedik helyre került, míg a bölcsészkarok között a második lett. Az állami ösztöndíjas kommunikáció és médiatudomány szakra 431 ponttal, pszichológia szakra – az ELTE után (449) országosan a második legmagasabb – 446 ponttal lehetett bekerülni. Anglisztika szakon 402 pont, keleti nyelvek és kultúrák-japán szakirányon 435 pont kellett a bejutáshoz.

Megmaradt helyek – új szak indul

Aki esetleg nem jutott be a kiszemelt képzésre, még van lehetősége 2012. augusztus 10-éig pótfelvételi eljárás keretében jelentkezni. Az intézmények önköltséges finanszírozási formában minden olyan képzést meghirdethettek, ahol maradt még be nem töltött keretszámuk az adott képzési területen, szakmacsoportban, képzési helyen, munkarendben.

KRE-ÁJK mind a jogász egységes, osztatlan mesterképzést mind a – felsőfokú szakképzés megújulása miatt 2012. évben utoljára induló – jogi asszisztens felsőfokú szakképzést kínálja a jogi pálya iránt érdeklődést mutató jelentkezők számára.

A KRE-BTK idén először hirdette meg a kommunikációs szakma iránt érdeklődők számára új lehetőségként a frissen akkreditált, kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési szakot. Ezen kívül szinte minden szakra lehet pótfelvételizni (kivéve az anglisztika alapképzést, a keleti nyelvek és kultúrák-japán szakirányt, a pszichológia nappali és levelező munkarendű alapképzéseket, valamint a pszichológia mesterképzési szakot).

A Tanítóképző Főiskolai Kar (TFK) nagykőrösi képzései mellett (óvodapedagógus, tanító, szociális munka alapképzési szakok és ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés – nappali és levelező munkarendben) újdonságként budapesti képzési helyén a szociális munka alapképzési szakot és az (utoljára 2012. évben induló) ifjúságsegítő felsőfokú szakképzést is meghirdeti, utóbbiakat csak a levelező munkarendű képzések iránt érdeklődőknek.

A Hittudományi Kar is pótfelvételt hirdetett a református hittanár-nevelő szakra, levelező mesterképzésre és osztatlan protestáns teológus szakra, esti képzésre.

A pótfelvételiről

A pótfelvételi eljárásban jelentkezni e-felvételivel és hagyományos felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapon is lehet. A papír alapú felsőoktatási felvételi jelentkezési lapok az érintett felsőoktatási intézmények mellett az Educatio Nonprofit Kft. és az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán is beszerezhetők. Nagyon fontos tudnivaló, hogy a 2012. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban csak egy intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni.

A Károli Gáspár Református Egyetemen Budapesten – mind a KRE-ÁJK, mind a KRE-BTK meghirdetett képzéseire – a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Hivatalában, míg Nagykőrösön a KRE-TFK Dékáni Hivatalában tudják beszerezni a felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapokat.

A felsőoktatási pótfelvételi jelentkezési lapot az Oktatási Hivatal 1443 Budapest Pf. 220 címre kell beküldeni 2012. augusztus 10-ig. 

Az alkalmassági, gyakorlati felvételi vizsgák 2012. augusztus 16-ától várhatók az azt igénylő alapképzési szakok és a mesterképzések esetében. A KRE-BTK mesterképzési szakjaira 2012. augusztus 22-én, míg a KRE-TFK tanító alkalmassági vizsgájára és hitéleti képzésinek felvételi vizsgájára 2012. augusztus 21-én kerül sor.

A felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során várhatóan 2012. augusztus 29-én születik.

A részletes pótfelvételi meghirdetések elérhetőek az egyetem honlapján is.

KRE

Istent keresem

5Móz 9

„Tudd meg azért ma, hogy Istened, az Úr vonul előtted...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →