Tóth-Máthé Miklós új könyveinek bemutatója

2011. március 21., hétfő

Az író Miként a csillagok címmel megjelent négy történelmi regényét, valamint Tűz és kereszt című történelmi drámakötetét mutatják be március 22-én Budapesten.


Az Írószövetség Bajza utcai székházában 17 órakor kezdődő rendezvény háziasszonya a Magyar Írószövetség képviseletében Erős Kinga lesz, az est moderátora Szakonyi Károly Kossuth-díjas író és Bertha Zoltán József Attila-díjas kritikus, irodalomtörténész, közreműködik még Mécs Károly és Quintus Konrád színművész.

A Miként a csillagok című kötet négy történelmi regényt közöl a magyar református egyház múltjából, annak nagyjairól: Méliusz Juhász Péterről, Károlyi Gáspárról, Szenci Molnár Albertről és Ráday Pálról. A regények korábban a Református Sajtóosztály gondozásában jelentek. Jelen kötet az Alföldi Nyomda Méliusz Műhelyének 2001-es kiadását teszi újra hozzáférhetővé megújult formában.

„Példaemberek messze fénylő tetteinek veretes krónikái; régmúlt és jelenkor hitpróbáló magyar sorsküzdelmeinek freskói és színdús életképei: megannyi vetülete a kiváló prózaíró, Tóth-Máthé Miklós szerteágazó, változatosan gazdag életművének, amelyben az elbeszélésformák… sokasága jelenít meg erkölcsöt és igazságlátást, s világítja be – szenvedéllyel és kedéllyel – az emberlét: az idő és a reménység örök távlatait” - írja a könyvről Bertha Zoltán.

A Tűz és kereszt című történelmi drámakötetről Szakonyi Károly ajánlásában a következőket fogalmazza meg: „Tóth-Máthé Miklós elviszi az olvasókat a magyar múltba, feltámaszt papot, katonát, királyt, királynét, pogányt és keresztyént, közembert vagy nemest. És élnek ezek az emberek, küzdenek és szeretnek, ahogy tették a valóságban. Az író varázslata, hogy megannyian elénk teremnek hitük és akaratuk szerint. De színi megelevenítésben is láthatta  ket Nagyvárad, Debrecen, Budapest, Kassa közönsége. Sikeres drámák ezek, mert olvasva kitűnő  irodalmi alkotások, miként előadva is lebilincselők. Tóth-Máthé Miklós debreceni író. Azt értem ezen, hogy a kálvinista Róma szellemisége hatja át írásait. Elsősorban történelmi munkáit, melyek szereplői között ott vannak a protestantizmus nagy alakjai, de nagyszerű drámát írt IV. (Kun) Lászlóról és II. Rákóczi Ferencről is. Ha azt mondom, hogy debreceni író, azzal még azt is hangsúlyozni szeretném, hogy van hová tartoznia. Tóth-Máthé Miklós innen nyeri anyanyelvét, ez a világ határozza meg morálját; nyakassága, melyet azonban inkább írói következetességnek neveznék, innen származik.”

Tóth-Máthé Miklós 1936-ban született Tiszalúcon, református lelkészcsaládban. A Színház- és Filmművészeti Főiskola színész tanszakán 1961-ben diplomázott. Egy évtizeddel később az írói pályát választotta. Harmincnál is több, nyomtatásban megjelent kötete közül nem egy a Református Sajtóosztály, majd a Kálvin Kiadó gondozásában látott napvilágot. Novellái rendszeresen megjelentek a Képes Kálvin Kalendárium lapjain. Több rangos alkotói díjjal kitüntették, 2006-ban megkapta a Károli Gáspár, 2009-ben a Petőfi Sándor Sajtószabadság díjat.

Istent keresem

Jel 21,1–8

„Íme, újjáteremtek mindent" tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →