Királyhágómellék: ünnepélyes alakuló közgyűlés Nagyváradon

2010. november 30., kedd

Szombaton tartják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol a tisztújítási folyamat záró mozzanataként az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételére is sor kerül.

Szombaton tartják a Királyhágómelléki Református Egyházkerület őszi közgyűlését, ahol a tisztújítási folyamat záró mozzanataként az újonnan megválasztott tisztségviselők eskütételére is sor kerül.

altAz egyházkerületi székház dísztemében délelőtt 10 órakor kezdődő közgyűlés napirendjén egyebek mellett az igazgatótanács és az egyházkerületi szakbizottságok tagjainak megválasztása, valamint a 2011. évi költségvetés elfogadása szerepel.

Az alkalom délután 4 órakor a nagyvárad-újvárosi református templomban folytatódik. A közgyűlés ünnepi részén tesznek esküt az újonnan megválasztott tisztségviselők és ekkor kerül sor a lelkészszentelésre is. A délutáni alkalom keretében adják át a Pro Ecclesia és a Pro Partium Díjakat. Igét hirdet Csűry István püspök.

Az idei év cikluszáró esztendő volt a partiumi egyházkerületben. A tisztújítási folyamat a presbiteri választással már tavaly ősszel megkezdődött. Augusztus végén a kerület kilenc egyházmegyéjében voltak választások. Ennek eredményeként hat egyházmegyében új esperes kezdhette meg a szolgálatot.

Az egyházkerületi választói közgyűlést október 22-én tartották, ahol hat évre ismét Csűry Istvánt válaszották püspökké a küldöttek. A főgondnok Varga Attila, a lelkészi főjegyző (püspökhelyettes) Forró László közigazgatási előadótanácsos, a világi főjegyző pedig Tolnay István tanügyi előadótanácsos lett.

Cz.A.

Kapcsolódó írás:

Az egyház legfontosabb feladata az igehirdetés - interjú Csűry István királyhágómelléki püspökkel

Megfelelő erkölcsi értékrenddel felruházni egyházunk híveit - interjú Varga Attila királyhágómelléki főgondnokkal

Istent keresem

1Thessz 2,13–16

„Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →