Ünnepi istentisztelet és keresztelő az afganisztáni Camp Pannoniában

2011. augusztus 22., hétfő

Az újkenyérért adtak hálát az afganisztáni Camp Pannonia katonai táborban, ahol három katona keresztelkedett meg és tett hitvallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről.


„A katonai istentiszteleten a résztvevők egyfelől megemlékeztek a magyar államalapításról, hálát adtak az ezeregyszáz éves nemzetünkért és országunkért, másfelől a régi szokás szerint ezekben a napokban adunk hálát az új kenyérért is, a befejezett aratásért, a beérett gabonáért, amit az eleink „életnek” neveztek. Távol a hazától különös erővel hatott az úrasztalán elhelyezett afgán kovásztalan kenyér, a „nan”, magyar nemzeti színű szalaggal átkötve. Közeledvén a misszió végéhez, hálát adtunk Istennek az ő megtartó kegyelméért, amellyel megőrzött és megtartott minket ezen az úton, illetve megemlékeztünk elhunyt bajtársainkról, s Isten vigasztaló kegyelmét kértük a gyászoló hozzátartozóknak” – mondta el a tábor református lelkésze.

A lelkipásztor igehirdetésében Ezékiel próféta könyvének 33. részének 7. verse („Emberfia! Őrállóvá tettelek téged Izráel házában. Ha igét hallasz tőlem, figyelmeztesd őket az én nevemben!”) alapján az őrállói feladathoz hasonlította az egyháztagságot, s az újonnan megkeresztelteket arra bíztatta, hogy ilyen őrállói legyenek Jézus Krisztusnak, az anyaszentegyház „parancsnokának”. De ugyanilyen őrállásra van szükség az államalapítás ünnepén az országban és a nemzetben, illetve a mindennapi honvédelmi feladatokban és a katonai szolgálatban, tette hozzá. A keresztelőt és konfirmációt követően az összetartozást az úrvacsora sákramentumával pecsételték meg, amiben először részesedtek a most megkereszteltek is.

Az istentisztelet végén a tábori lelkész visszatekintve az elmúlt félévre, röviden summázta a katona gyülekezet életét. Beszámolójában elmondta, hogy a misszió alatt összesen 45 igehirdetési szolgálata volt, ebből 25 úrnapi és ünnepi istentiszteleten, a többi konvojok indításánál, megemlékezéseken illetve emlékművek állításánál hangzott el. Az úrvacsorai közösségben négy alkalommal voltak együtt, három katona keresztelkedett meg és konfirmált. Sajnos háromszor kellett koporsó mellett megállni. 48 alkalommal folytatott lelkigondozói beszélgetést, 6-szor csoportosan, míg 42-szer egyénileg. A Református Egyház, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Dorcas Aid Hungary jóvoltából a műveleti területre kijuttatott mintegy 1,2 tonna humanitárius segélyanyagot maradéktalanul kiosztották a rászorulók között. A hazatérést követően a missziós kontingensből három katona kéri majd házasságkötésének megáldását. „Együtt, közösen szolgálhattunk, legyen ezért dicsőség a Seregek Urának!”

 

Forrás: www.taborilelkesz.hu

 

Istent keresem

2Tim 3,10–17

„...mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →