V. Református Jótékonysági Bál

2012. január 04., szerda

Újból megrendezik a Református Jótékonysági Bált Debrecenben. A szervező Tiszántúli Református Egyházkerület a Zilahi Református Wesselényi Kollégium javára ajánlja fel a bál bevételét.

Az iskola az egyetlen olyan református kollégium Erdélyben, amelyik még nem kapta vissza épületét. Az intézményben több mint ötszáz gyermek vesz részt a református magyar oktatásban óvodától érettségiig. A diákok nyolcvanöt százaléka vidékről utazik az iskolába.

A következő tanévben újabb három osztály fogadására kell felkészülniük, ezért döntött úgy a Tiszántúli Református Egyházkerület elnöksége, hogy a zilahi oktatási- nevelési intézményt támogatja.

Tavaly csaknem négyszázan vettek részt a református bálon és kétmillió forint adománnyal támogatták a délvidéki Napsugár Református Óvodát. Korábban a rozsnyói, a nagyberegi, nagydobronyi, a péterfalvi és técsői Református Líceum, valamint az erdélyi nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium részesült az adományokból.

A befolyt összegből minden évben határon túli intézményeket támogatnak.

Az V. református bált 2011. február 17-én, pénteken tartják.

Istent keresem

5Móz 5,22–33

„Ezeket az igéket mondta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →