Zsinat - a múltfeltárás is napirenden volt

2009. november 20., péntek

Kikéri a múltfelárashoz szükséges adatokat a Magyarországi Református Egyház. Erről is határoztak a balatonszárszói zsinaton. A zsinat felkéri az elnökséget, hogy levélben forduljon a titkosszolgálatokat felügyelő tárcanélküli miniszterhez, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának Igazgatójához, a Magyar Országos Levéltárhoz, és a Politikatörténeti és Szakszervezeti Levéltárhoz, továbbá a Magyarországi Református Egyház négy egyházkerületi és a Zsinati Levéltárhoz, annak érdekében, hogy a református egyház megkaphassa a hozzá kapcsolódó iratok másolatát kutatás céljából. A zsinat a múltfeltárás munkáját a Tényfeltáró Történész Bizottság felállításával kívánja megkezdeni. Felkéri a Jogi és Egyházalkotmányi Bizottságot, valamint a Tanulmányi, Teológiai Bizottságot, hogy az Elnökségi Tanáccsal egyeztetve tegyenek javaslatot a zsinat következő ülésére a Tényfeltáró Történész Bizottság működésének rendjéről. A zsinat, az Elnökségi Tanács javaslatára, következő ülésén választja meg a Tényfeltáró Történész Bizottság tagjait. A zsinat felkéri mindazokat, akiknek birtokában van bármilyen bizonyító anyag, hogy azt 2012. június 30-ig nyújtsák be a Tényfeltáró Történész Bizottságnak.

Istent keresem

Lk 8,40–56

„Amikor Jézus ezt meghallotta, így szólt az apához: Ne félj, csak higgy, és meggyógyul.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink