Egyház, politika, üzlet

2011. július 22., címkék: szabó istván, interjú, egyházi törvény

A történelmi egyházak, köztük a református egyház is, üdvözölte a múlt kedden elfogadott egyházi törvényt, de az utolsó pillanatban elfogadott változtatások mindenkit megleptek. Ami biztos, hogy az új jogszabállyal megnőtt a vallás jelentősége, nyilatkozta Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke a Parókia portálnak.

Lejárt a bizniszegyházak kora

2011. július 13., címkék: varga lászló, egyházi törvény, interjú

Az Országgyűlés a nyári szünet előtti utolsó ülésnapján, július 11-én szavazott a lelkiismeret és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényről. A jogszabály az 1990. évi IV. törvény helyett 2012. január 1-jén lép majd hatályba. Az új egyházi törvény előkészítésében résztvevő Varga László nyugalmazott református lelkipásztort, országgyűlési képviselőt, az előterjesztők egyikét a jogszabállyal kapcsolatos gondolatairól kérdeztük.

Elkötelezetten az istentisztelet megújulásáért

2011. július 11., címkék: Fekete Károly, interjú, generális konvent, fekete károly

Konzultált már lelkésztestületi, lelkészi kisköri, egyházmegyei, presbiteri és gyülekezeti alkalmakon, egyeztetett a Biblia Szövetség, a Presbiteri Szövetség, valamint a Sófár Mozgalom vezetőivel is Dr. Fekete Károly. a református istentisztelet megújításának ügyét vivő Generális Konvent Liturgiai Bizottságának elnöke a Konvent temesvári plenáris ülésén ugyancsak beszámolt a munkáról. Fekete Károly úgy véli, az istentisztelet megújulása sokakat érdekel, és van várakozás azzal kapcsolatban.

Zárógondolatok helyett

2011. július 10., címkék: interjú, hámori ádám, reformátusok lapja, eu-elnökség 2011

Magyar reformátusokként büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt hat hónapban részesei lehettünk az uniós intézmények és az egyházak egyre jobban kikristályosodó párbeszédének. Hámori Ádám EU-referens tekintett vissza a soros magyar EU-elnökség történéseire.

„Mindannyian Krisztus egyetlen egyházának a részei vagyunk”

2011. július 07., címkék: bölcskei gusztáv, szlovákiai reformátusok (szrke), interjú, május 22.

„Egyetlen velünk élő néppel sem akarunk konfliktust gerjeszteni, pusztán azokat a lehetőségeket és jogokat kérjük magunknak, amelyek mások számára természetesek” – fogalmaz Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, akivel a szlovákiai magyar reformátusoknak a Magyar Református Egyházhoz történt csatlakozását követően a szlovák reformátusok tiltakozásának lehetséges okairól és a feszültség feloldásának lehetőségeiről beszélgettünk.

Önmagunkban is le kell bontani a válaszfalakat

2011. május 22., címkék: fazekas lászló, szlovákiai keresztyén egyház, interjú, református egység napja

„Csak keresztyénként tudok jó magyar lenni, és csak jó magyarként tudok igazán keresztyén lenni“ – állítja Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, aki az Egység Napja alkalmából válaszolt kérdéseinkre.

Óhajtjuk a tárgyalást, a párbeszédet

2011. május 18., címkék: szlovákiai keresztyén egyház, fazekas lászló, interjú, református egység

Mindnyájan egy nép, egy nemzet körébe születünk. Ez meghatározza identitásunkat. Saját népünk körében élve kapjuk a hit ajándékát, ez egybekapcsol mindenkivel - fogalmaz Fazekas László püspök a Pravda című napilap kérdésére válaszolva.

Nem csak két-három ember az egyház vezetésének a letéteményese

2011. április 11., címkék: horvátországi reformátusok, csáti szabó lajos, Határon túl, interjú, kel józsef

Van remény a horvátországi reformátusok egységének a helyreállítására a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) új elnöksége szerint. Csáti Szabó Lajos püspököt és Kel József főgondnokot a zsinati ülés után egyházvezetői terveikről kérdeztük interjúnkban.

Egyházi kampány – nem egyháziaknak

2011. április 06., címkék: egyszázalék, Egyszázalék, zsinati hivatal, interjú, pásztory ádám, egyszazalek

Meghaladni az egyszázalékos hirdetések lelkiismeret-kéregető vagy érzelmekre ható kommunikációs sémáját – ez az idei kampány egyik fő célja Pásztory Ádám szerint. Olyan kérdéseket szegeztünk a kommunikációs igazgatónak, amelyek másokban fogalmazódtak meg.

„Bozótharcos” állami kitüntetéssel

2011. március 31., címkék: reformátusok lapja, interjú, kitüntetés, kobzos kiss tamás

Több lehetőséget kellene adni a fiataloknak a magyar népzene, népdal megismerésére Kobzos Kiss Tamás szerint. Az Óbudai Népzenei Iskola igazgatója március 15-én kiemelkedő zenei és előadóművészi tevékenységéért Liszt-díjat vehetett át nemzeti ünnepünk alkalmából. Az intézményvezetővel tevékenységéről és a magyar népzene helyzetéről beszélgettünk.

Mi a bajba jutott embereknek segítünk

2011. március 29., címkék: bölcskei gusztáv, interjú

Az igehirdetés hitelesítéséhez hozzátartozik az oktatási és szociális területen végzett tevékenység, az intézményátvétellel kapcsolatban azonban óvatosságra intjük a gyülekezeteket - fogalmaz a Tiszántúli Református Egyházkerület honlapján olvasható interjúban Bölcskei Gusztáv püspök.

Szépen folytatják a reformátori munkát

2011. március 10., címkék: Nagyvilág, református világközösség (rev), jerry pillay, dél-afrika, interjú, Hírek

„Az evangélium fényében túl kell lépnünk a meglévő korlátokon, meg kell haladnunk ezeket, hogy megerősítsük a közösséget és az egységet” – állítja Dr. Jerry Pillay, a Református Egyházak Világközössége (REV) elnöke, aki négy napot töltött Magyarországon.

Zsebre dugott kézzel imádkozni

2011. február 25., címkék: kommunista diktatúra, interjú, Háttér

A második világháború utáni erdélyi ébredési mozgalom ellen indított koncepciós eljárás egyik vádlottja. A kommunista államhatalom húszévnyi kényszermunkára ítéli, amiből hat évet le is tölt. Karczagi Sándor nyugalmazott lelkipásztort a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megpróbáltatásairól kérdeztük.

Pozitív reklámot a házasságnak!

2011. február 15., címkék: házasság hete, interjú

"Amikor megkaptuk a felkérést, arra gondoltunk, hogy eddig híres emberek voltak, miért mi követjük őket" – véli a négy gyermeket nevelő Szabó Endre és felesége Szabóné Nemesy Krisztina, az idei Házasság Hete két arca.

Simogatni – szóval és tekintettel

2011. február 11., címkék: interjú, németh sándor, dizseri tamás-díj

Pedagógus, pasztorálpszichológiai lelkigondozó, családterapeuta asszisztens, a kórházi tanács elnökhelyettese, könyvtáros, levéltáros és fotós - mindez ez egy személyben a Dizseri-díjjal kitüntetett Németh Sándor.

Kató Béla: A visszaszolgáltatási folyamat nem lelassult, hanem megállt

2011. január 26., címkék: sepsiszentgyörgy, visszaszolgáltatás, interjú, kató béla

Az erdélyi püspökhelyettes a Reformátusok Lapjában megjelent interújában kitért a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzetre is.

Az egyház legfontosabb feladata az igehirdetés – interjú Csűry István királyhágómelléki püspökkel

2010. december 04., címkék: püspökválasztás, interjú, Határon túl, királyhágómelléki egyházkerület, csűry istván

Szombaton Nagyváradon iktatták be tisztségükbe a Királyhágómelléki Egyházkerület új, a közelmúltban megválasztott vezetőit. Csűry István püspökkel terveiről beszélgettünk.

Kötelességünk megjeleníteni sajátos értékeinket

2010. október 18., címkék: interjú, hámori ádám, európai unió

"Magyarország soros uniós elnöki tiszte kiváló alkalom lesz arra, hogy megmutassuk magunkat a többi európai tagállamnak" – véli az MRE EU-referense, Hámori Ádám.

Fiatalodó közösség, megmerevedő egyház – interjú Ötvös József lelkésszel

2010. szeptember 13., címkék: ötvös józsef, marosi egyházmegye, erdélyi egyházkerület, interjú, Határon túl

„Az új egyházak a kisebb közösségek körében képesek a közvetlen hangot megtalálni, ami a nagy egyházakban már nem lehetséges. Viszont ha nekik is nő a közösségük, ugyancsak személytelenebb lesz a kapcsolatrendszerük. Márpedig az emberek igénylik a személyes kapcsolatot.”

Új alapokon az egyházpolitika

2010. augusztus 05., címkék: interjú, szászfalvi lászló, reformátusok lapja, Háttér

A bizalom helyreállítása, rendszeres kapcsolat és folyamatos párbeszéd kialakítása, konszenzuskeresés – az új kormány egyházi kapcsolatokért felelős államtitkára szerint ez a következő hetek, hónapok legfontosabb feladata. Szászfalvi Lászlóval, aki politikusi pályafutásának megkezdése előtt a dunántúli Csurgón szolgált református lelkipásztorként, a munka megkezdése után néhány héttel egyházpolitikai elképzeléseiről beszélgettünk.

Istent keresem

Lk 8,1–15

„...és néhány asszony, akiket gonosz lelkektől szabadított meg, és betegségekből gyógyított meg:” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →