A Kárpát-medencei reformátusság szerves része vagyunk

2011. június 21., címkék: generális konvent, horvátországi reformátusok, Háttér, temesvár, csáti szabó lajos

A Generális Konvent elnökségének meghívására a testület június 21–22-i temesvári ülésére ellátogattak a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház küldöttei is: Csáti Szabó Lajos püspök, valamint Szenn Péter missziói előadó. Kérdéseinkre a közösség áprilisban megtartott zsinatán megválasztott új egyházvezető válaszolt.

Nemzetpolitikai tabudöntögetés

2011. június 21., címkék: generális konvent, kettős állampolgárság, Háttér, temesvár

„A kettős állampolgárság az egyes emberek eléréséről, az autonómia pedig a közösségek eléréséről szól – fogalmazott temesvári előadásában Répás Zsuzsanna a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, aki szerint ez a két nemzetpolitikai tabu is megszűnt létezni az elmúlt egy évben. Az MRE Zsinatának tagja a Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek elnökségeit tömörítő testület, a Generális Konvent ülésén áttekintést adott a nemzetpolitika elmúlt húsz évéről.

Június 19. – presbiteri imanap

2011. június 17., címkék: ima, presbiteri szövetség, Háttér

A Presbiteri Szövetség kiemelten fontosnak ítéli, hogy a presbiterek évente egy alkalommal úgy legyenek együtt, hogy a presbiteri gyűlés legfőbb napirend pontja a közös imádság legyen. Ez a nap idén a mostani vasárnapra esik és az alkalomnak külön jelentőséget ad, hogy ebben az évben kell megtartani a presbiteri választásokat.

Kimaradt a törvénytervezetből a történelmi egyház kifejezés

2011. június 15., címkék: Háttér, egyházi törvény

Benyújtották az Országgyűlésnek a lelkiismereti- és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényjavaslatot. A négy benyújtó KDNP-s honatya között ott van Varga László református lelkipásztor, korábbi dunamelléki püspökhelyettes. A dokumentum melléklete 13 felekezetet említ, amelyeket az 1895-ös törvény alapján bevett, illetve elismert felekezetnek minősít.  

Teret engedve az ihletésnek, a kreativitásnak - Nemzetközi szimpózium a Károlin

2011. június 15., címkék: konferencia, Háttér, károli egyetem (kre)

Június 16-18. között rendhagyó rendezvénynek, az Inspirationen című nemzetközi szimpóziumnak ad otthont a Károli Gáspár Református Egyetem.

Pünkösd=Pentekoszté

2011. június 12., címkék: reformátusok lapja, 2011, pünkösd, Háttér

A pünkösd szó az Újszövetség görög nyelvén (Pentekoszté) ötvenedik napot jelent húsvéttól számolva. Vagyis az emberiség történelmének legfontosabb ténye, hogy az Isten 2011 évvel ezelőtt megjelent testben, Jézus Krisztus a golgotai kereszten eltörölte bűneinket, és feltámadásával végérvényesen legyőzte a halál és pokol erőit, ezért nála az örök élet beszéde van, a bűnbocsánat ajándéka a hozzá bizalommal forduló ember számára.  

Pünkösd üzenete az év minden napján aktuális

2011. június 12., címkék: pünkösd, egyházak világtanácsa (wcc), Háttér

Az Egyházak Világtanácsának (WCC) nyolc elnökségi tagja pünkösdi üzenetében azt hangsúlyozza, hogy ez a szent nap új lehetőséget kínál minden gyülekezetnek a Szentlélek eljövetelének megünneplésére, valamint a Szentlélek erejébe vetett bizalmunk megújítására. Közös imára hívnak bennünket, hogy mi is könyörögjünk Urunkhoz a békéért, az igazságért és reményért a világ minden népe számára.

Ökumenikus istentisztelet vasárnap Budapesten

2011. június 09., címkék: ima, pünkösd, ökumenikus tanács (meöt), Háttér, ökumenikus istentisztelet

Az Ökumenikus Tanács arra buzdítja tagegyházai gyülekezeteit, hogy a pünkösdi ünnepkörben találják meg az együtt imádkozás lehetőségeit, és a MEÖT ebben példát is szeretne mutatni.

Péntektől vasárnapig ismét Református Zenei Fesztivál

2011. június 02., címkék: Hírek, böszörményi gergely, Háttér, református zenei fesztivál, református egység napja

Június első hétvégéje immár nyolc éve hagyományosan a Református Zenei Fesztiválé Budapesten a Bakáts téren, a Ráday utcában és a Kálvin téren. Az Egység Napjához, valamint a Magyar Reformátusok Hatodik Világtalálkozójához kötődő eseményről annak megálmodóját, főszervezőjét, Böszörményi Gergelyt kérdeztük.

Sok fecske nyarat csinál

2011. június 01., címkék: ökogyülekezet, teremtésvédelem, Háttér, Hírek, skóciai egyesült református egyház

„Csökkenteni kell közösségeink ökológiai lábnyomát” – vallja Norman Hutcheson, Dalbeattie városka református lelkésze. A dél-skóciai ökogyülekezet pásztora egy, a debreceni egyházmegyébe látogató delegáció tagjaként és a skót Eco-Congregation (Ökogyülekezet) követeként érkezett Magyarországra. Norman Hutchesonnal a Városligetben találkoztunk, ahol Kodácsy Tamás, a magyarországi ökogyülekezeti program vezetője tolmácsolásával beszélgettünk a Skót Egyházban működő teremtésvédelmi programokról.

Ez történt a Zsinat pénteki ülésén

2011. május 27., címkék: tábori püspök, jákob jános, dél-afrikai holland egyház, kiss ferenc-díj, wáli istván cigány szakkollégium, gazdálkodási törvény, zsinati ülés, Hírek, Háttér

Véget ért a XIII. Zsinat hetedik ülése. A Magyarországi Református Egyház Zsinata tárgyalta a gazdálkodásról szóló törvényt, döntött Jákob János protestáns tábori püspökké választásáról, a Dél-afrikai Holland Református Egyházzal kötendő megállapodásról. Határozott a Református Cigány Szakkollégium alapításáról, valamint a zsinati alapítású díjak idei kitüntetettjeiről is.

Húsvéti gondolatok

2011. április 22., címkék: Határon túl, 2011, húsvét, Háttér

"A szeretet az, hogy nem kell előttem szégyelned magad, vállallak téged" - Horváth Levente kolozsvári missziói lelkipásztor nagypéntekről, húsvétről és a befedező szeretetről - videóüzenetben.

Tanítvánnyá tenni

2011. április 21., címkék: gilicze andrásné, 2011, húsvét, Háttér, nőszövetség

A gyülekezet női tagjainak közösségalkotóvá kell lenni – hangsúlyozza Gilicze Andrásné lelkipásztor. Az Országos Református Nőszövetség titkára szerint a misszióban és a diakóniában is nagy szerep juthat a nőknek.

A sírás változatai azon az első nagyhéten

2011. április 21., címkék: ökumené, húsvét, ökumene, Ökumené, Háttér, reformátusok lapja, 2011

Az evangéliumi híradások szerint Jézus két alkalommal sírt. Mindkettőnek erős prófétai és messiási eredői voltak.

Nyugtalan húsvétot!

2011. április 21., címkék: húsvét, reformátusok lapja, 2011, Háttér

Van az első húsvéti történetben valamiféle nyugtalanság. Az asszonyok aggodalma a sírkő elhengerítése miatt, a bezárkózott tanítványok reszketése. De éppen a félelmük és a nyugtalanságuk az, ami eggyé kovácsolja őket.

Nagypénteki időzés

2011. április 21., címkék: reformátusok lapja, Háttér, húsvét, 2011, Hírek

Amikor a betegség, a gyász, a fájdalom kése vág belénk, amikor valakit, akit szerettünk, elragad tőlünk a halál, amikor kilátástalannak érezzük jövőnket, akkor kikerülhetetlenül szembenézünk a szenvedéssel.

Húsvét reggelén – Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt

2011. április 21., címkék: húsvét, reformátusok lapja, 2011, Háttér

Nem elsőre ugyan, de Mária a könnyein át meglátja, felfedezi, felismeri az Élet Urát! Nincs ez másképp ma sem.

Húsvéti határrevízió – avagy az élőhalottak feltámadása és a báránytörvény

2011. április 21., címkék: húsvét, reformátusok lapja, 2011, Háttér

Húsvét a legnehezebben befogadható üzenetű ünnep, mert feszegeti emberi létünk és tudásunk határait.

Előttetek megy – Bogárdi Szabó István húsvéti vezércikke

2011. április 21., címkék: húsvét, reformátusok lapja, 2011, Háttér

Húsvétban mindig többet látunk, sőt, éppen a lényeget látjuk: a célba jutás egyetlen módját.

Szakmai fórum a családról

2011. április 21., címkék: család, konferencia, ökumenikus tanács (meöt), Háttér, Hírek

„De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” – ezzel a bibliai címmel rendez szakmai fórumot a családról a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa.

Istent keresem

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →