Wittenbergi Tanúságtétel

2017. július 05., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközössége (REV) és a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) közös nyilatkozata.

Középpontban az istentisztelet

2017. július 05., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok Lipcsében is az ige körül gyűlnek össze. A hétévente összehívott nagygyűlés kilenc napja alatt az imádság, istentisztelet és bibliatanulmányozás fontos szerepet játszik a döntéshozatalban is.

A REV kiállt a nők lelkészszentelése mellett

2017. július 04., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlése túlnyomó többséggel fogadta el a női lelkészszentelésről szóló hitvalló nyilatkozatot, amivel a delegáltak azokat a tagegyházakat is bátorítják és támogatják mérlegelésükben, akik jelenleg nem teszik lehetővé, hogy nők lelkészként szolgáljanak.

A nehézségekről és a reményről - Szír fiatalok a REV Nagygyűlésen

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

2017-ben nem könnyű a szíriai Homs-ban lakni, azonban még ennél is nehezebb, ha nyíltan keresztyénként él valaki az ostromlott városban.

Alázattal Isten útján egy megbotránkoztató világban

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Allan Boesak, a neves dél-afrikai református teológus és lelkész a 2004-ben elfogadott Accrai Hitvallás időszerűségéről írt a lipcsei nagygyűlés kapcsán, amely a szervezet döntéseinek alapdokumentumává vált.

Faji hovatartozás és megbékélés

2017. július 03., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Clifton Kirkpartrick, az Amerikai Presbiteriánus Egyház (PCUSA) nyugalmazott zsinati tanácsosa, a REV korábbi elnöke a nagygyűlés társadalmi igazságosság szekciójában elfogadott irányvonalak egyik fontos témájára reflektált. Erről szól az apartheid ideológiája ellen tiltakozó Belhari Hitvallás útmutatását felelevenítő írása, amely a nagygyűlés előkészítő kiadványában jelent meg.

Női lelkészség és Isten előtti egyenlőség

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV mérlegeli, hogy a korábbinál határozottabban javasolja tagegyházainak a női lelkészszentelés elfogadását, ezért egy nyilatkozat elfogadását javasolja a nagygyűlés delegáltjainak, illetve ide vonatkozó szervezeti szabályok bevezetését is tervezi.

Ünnepi istentisztelet a berlini Dómban

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlés keretében vasárnap valamennyi delegált és résztvevő közös istentiszteleten vett részt, amelyet számos országban élőben közvetítettek.

Éneklő nagygyűlés

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközösségének Lipcsében zajló nagygyűlésén kiemelt figyelmet szentel a közös istentiszteletnek, imádságnak, bibliatanulmányozásnak. A lelki közösség megélésének és elmélyítésének különösen fontos eszköze a zenei élet.

Moltmann az igazságosság melletti összefogásra szólít fel

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

„Közös vízió nélkül az új tudományos, technológiai felismerések és lehetőségek óhatatlanul az emberiség lerombolásának és kiirtásának eszközeivé lesznek” – mondta Jürgen Moltmann a REV nagygyűlésén tartott előadásában.

A következő évek kihívásai

2017. július 01., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok lipcsei nagygyűlésének második napján Chris Ferguson főtitkári jelentésében összefoglalta az elmúlt hét év legfontosabb eseményeit, egyben szólt azokról a témákról is, amelyekre a REV a delegáltak döntésétől függően a jövőben kiemelt figyelmet fordíthat.

A migráció nem európai probléma

2017. július 01., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A REV nagygyűlése arra is alkalmat ad, hogy az egy térséghez tartozó tagegyházak delegáltjai külön is találkozzanak. Az európai résztvevők csoportja két alkalommal ülésezett és úgy döntött, hogy a régió a migráció és menekültügy kapcsán nyilatkozatban forduljon a nyilvános ügyek bizottságához.

A vallások feladata a megbékélés előmozdítása

2017. június 30., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Frank-Walter Steinmeier, Németország elnöke részt vett a REV nagygyűlésének június 30-i nyitóistentiszteletén. Köszöntőjében az elismerő szavak mellett a megbékélés szolgálatára is felszólította az egyházakat.

Befejezetlen reformáció

2017. június 30., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Jerry Pillay a REV elnöke a befejezetlen a jubileum kapcsán a befejezetlen reformáció mai kihívásairól szólt elnöki jelentésében. A nagygyűlés témájával kapcsolatos gondolatait a találkozó tematikus felvezetéseként szolgáló kiadványban osztotta meg.

Globális megújulásra van szükség

2017. június 30., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Jerry Pillay elnöki megnyitó beszédével formálisan is kezdetét vette a REV nagygyűlése. Pillay a találkozó mottójára reflektálva új reformációra hívott és a világ megújításáról is szólt az igazságosság jegyében.

„Stewardok” a színfalak mögött

2017. június 29., címkék: rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev), lipcse

A REV nagygyűlése elképzelhetetlen lenne a fiatal segítők, azaz stewardok megfeszített munkája nélkül. Lipcsébe szerte a világból, többek között Magyarországról, érkeztek református fiatalok a közösségformáló bevetésre.

Közösség mérlegen

2017. június 28., címkék: rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev), lipcse

Reformátusok szerte a világból azért gyűlnek össze a napokban, hogy a 2010-ben a REV alkotmányában kinyilvánított teljes egyházi közösségüket mérlegre tegyék, érzékeny kérdésekkel nézzenek szembe és jövőbeli szolgálatuk súlypontjairól döntsenek.

Fiatal teológusok rendhagyó találkozója

2017. június 22., címkék: wuppertal, barmeni teológiai nyilatkozat, református világközösség (rev), lipcse

A Református Egyházak Világközösségének (REV) június 29. kezdődő nagygyűlése csaknem ezer egyházi képviselő találkozására ad alkalmat. A REV nagy hangsúlyt fektet a fiatalok bevonására, aminek egyik mozzanata a Globális Teológiai Intézet (GIT) képzése.

Chris Ferguson az LVSZ és a REV közös nagygyűlésének szervezését szorgalmazza

2017. május 19., címkék: lipcse, református világközösség (rev)

A Református Egyházak Világközösségének (REV) főtitkára a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) nagygyűlésén mondott köszöntőjében vázolta fel a két szervezet közös nagygyűlésének tervét.

Kiáll az erdélyi reformátusok mellett a Református Egyházak Világközössége

2017. május 15., címkék: református világközösség (rev), erdélyi egyházkerület

Kató Béla püspökkel tartott megbeszélést május 10-én, az Erdélyi Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában Jerry Pillay a Református Egyházak Világközösségének (REV) elnöke. A találkozón Kató Béla püspök beszámolt arról, hogy a restitúció okozta nehézségek akadályozzák az egyházat küldetése teljesítésében, a világközösség elnöke ebben a kérdésben is segítségét ajánlotta fel egyházkerületünknek.

Istent keresem

Jn 20,19–29

„Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink