Kimentünk a doberdói harctérre

2016. augusztus 11., címkék: doberdó, évforduló, tábori lelkész, első világháború

Tizenkét hosszú kocsijával zakatol a 2016-os Isonzó Expressz az osztrák és a szlovén Alpok hegyláncai között, hogy közel félezer utasát az első világháború olasz frontjának legvéresebb szakaszára, az Isonzó folyó mentére, ott is a hírhedt doberdói harctér közelébe, a ma Olaszország és Szlovénia határán fekvő Görz városába (Gorizia, Nova Gorica) szállítsa. A tizenhárom órás vonatozás nem telik tétlenül, mert nemcsak a kies alpesi tájban gyönyörködhetnek a szerelvény utasai, hanem történészek és hagyományőrzők előadásait, valamint a Sebő együttesnek és Sebő Ferenc tanítványainak a muzsikáját is hallgathatják az út során.

Ötvenöt éve hunyt el Tildy Zoltán

2016. augusztus 04., címkék: tildy zoltán, évforduló

A református lelkészből lett politikus a második világháború után a Magyar Királyság utolsó miniszterelnöke, majd az 1946. február 1-én kihirdetett második Magyar Köztársaság első államfője volt.

Történelmünk kibeszéletlen része

2016. június 25., címkék: évforduló, gulág-emlékév

A holokauszthoz hasonlóan a Gulágot sem szabad relativizálni vagy elhallgatni – hangsúlyozta Kun Miklós történész június 24-én Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem tartott rendezvényen.

75 éves a Felszabadulás Temploma

2016. június 20., címkék: évforduló

1941-ben szentelték fel a Budapest-¬Pestszentlőrinc Kossuth téri Református Egyházközség templomát.

A Kálvin téri református gyülekezet évszázadai

2016. június 15., címkék: évforduló, budapest-kálvin tér

Út az első pesti református istentisztelettől a Kálvin téri templom alapkőletételéig.

A második kétszáz év hajnalán

2016. június 15., címkék: budapest-kálvin tér, évforduló

Tudományos konferenciát rendezett a Budapest-Kálvin téri Református Egyházközség a templom alapkőletételének 200. évfordulója alkalmából. A június 11-i hétvégi ünnepség hálaadó istentiszteletén Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét.

Egyházüldözők

2016. május 18., címkék: tényfeltárás, évforduló, nemzeti emlékezet bizottsága

A Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) honlapján közzétette azoknak a személyeknek az életpályáit, akik az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) munkatársaiként vagy államvédelmi elhárító tisztként, különböző funkcióban végrehajtották a pártállam egyházpolitikáját: ellenőrizték, felügyelték, nyomon követték, operatív eljárás alá vonták az egyházi személyeket a kommunizmus idején.

A kiváló Kálvin-kutató emlékezete

2016. május 17., címkék: nagy barna, évforduló

Százhét éve született Nagy Barna, a nemzetközi hírű Kálvin-kutató, aki a genfi reformátor tanítványainak gyorsírással lejegyzett előadásait feldolgozta, a jelenkor számára értelmezhető szöveggé tette.

A „szabadító" Michiel de Ruyter emlékezete

2016. május 03., címkék: Michiel de Ruyter, évforduló, michiel de ruyter

340 éve hunyt el Michiel de Ruyter, a magyar protestáns gályarabokat kiszabadító hős admirális.

„Kálvin kemény magyarja”

2016. április 25., címkék: tisza istván, évforduló

155 éve született gróf Tisza István. Az évforduló lehetőséget teremt arra, hogy betekintést kapjunk a Tisza család történetébe, egyben megismerjük a mártír miniszterelnök közéleti és egyházi munkásságát.

25 éves a Harmat Kiadó

2016. április 10., címkék: évforduló, harmat kiadó

Telt ház volt a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának székházában, amikor a Harmat Kiadó 25 éves megalapulását ünnepelték. A negyed évszázad alatt a kiadónak több mint 500 kötete jelent meg eddig közel három millió példányban.

Akit a háború elszakított hazájától, de Istenétől nem

2016. április 07., címkék: évforduló, reformátusok lapja, egyházi gyűjtemények

Katolikusból református, papból lelkész, szegediből amerikai, két év helyett egy élet – címszavakban így lehetne összefoglalni Vasváry Ödön református lelkész életét, aki az első világháború miatt ragadt Amerikában: bár magyarságát sosem adta fel, végül ott talált új hazát. Lelkészi munkája mellett aktív közéleti szereplő volt, precízen, szenvedélyesen dokumentálta az amerikai magyarság, valamint az amerikai magyar reformátusság életét, és gyűjtötte a Kossuth Lajos amerikai útjáról fellelhető cikkeket, fényképeket is. Gyűjteményét a szegedi Somogyi-könyvtárban őrzik, rendszerezik és bővítik, továbbá most digitalizálják, hogy minél többen tudják kutatni.

180 éve született a magyar reformáció történetét kutató egyháztörténész

2016. április 02., címkék: évforduló, balogh ferenc

Balogh Ferenc, a Debreceni Református Kollégium neves tanára, Méliusz Juhász Péter életművének kutatásával a magyar reformáció történetét tette ismertebbé, valamint a magyar nyelvű Bibliakiadás ügyének kiemelkedő támogatója volt.

XVII. századi protestáns énekgyűjtemény jelent meg

2016. április 01., címkék: könyvbemutató, évforduló, reformáció, egyházzene

Imádságos könyvként is olvashatjuk azt a különleges kötetet, melyet 2016. március 30-án mutattak be a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában. A Régi Magyar Költők Tára (RMKT) XVII. kötetében 255 darab, 1601–1700 között megjelent evangélikus és református gyülekezeti énekeket gyűjtöttek össze, melyek közül sokat még ma is éneklünk.

Ötödfélszáz éves a Második Helvét Hitvallás

2016. március 29., címkék: II. helvét hitvallás, évforduló, második helvét hitvallás

Hitvallások akkor – és csak akkor – születtek és születnek, ha volt és ha van élő hit, amely igazzá tesz Isten előtt. A konfirmációs káték és jól felkészült hitoktatóink megtanították: református egyházunknak két hitvallási irata van, a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás. Az előbbinek az első kérdés-feleletét még elmondjuk a konfirmációs fogadalom részeként. De a további kérdésekkel és válaszokkal, valamint az utóbbival napjainkban csak a jövő lelkipásztorai találkoznak a lelkészképzés során. Egyéni csendességben, presbiteri vagy gyülekezeti közösségben, konferenciákon nem vesszük elő. Pedig nem a hitvallásnak lenne erre szüksége. Nekünk.

80 éves a „Magyar Sáfárság Temploma”

2016. március 29., címkék: ravasz lászló, évforduló, Ravasz László, Magyar Sáfárság Temploma

Nyolcvan éve szentelte fel Ravasz László püspök a Budapest-Rákospalota-Újvárosi Református Egyházközség „Magyar Sáfárság Templomát”.

105 éve hunyt el a Bethesda első főorvosa

2016. március 29., címkék: Bakody Tivadar, bethesda gyermekkórház, évforduló

Bakody Tivadar a XIX. századi magyar közélet neves alakja, aki egy személyben  elismert orvos, a hazai tornasport egyik első szervezője, és szabadkőműves páholyvezető volt. A magyar protestantizmus a Bethesda-kórház alapításában vállalt szerepéért és a intézményben végzett gyógyító szolgálatáért hálaadással tekint életművére.

Százhúsz tavasz nyomában

2016. március 21., címkék: budai gyülekezet, reformátusok lapja, évforduló, virágvasárnap, böjt

Különleges körülmények között találkozott idén a virágvasárnap, az emlékezés és a hála a Budai Református Egyházközségben, ahol a templom felszentelésének 120. évfordulóját ünnepelte a gyülekezet.

Fennállásának kilencvenötödik évfordulóját ünnepeli az erdélyi IKE

2016. február 29., címkék: erdélyi ike, erdélyi ifjúsági keresztyén egyesület, kató béla, ifi, évforduló

1921-ben, a trianoni diktátum után az egyháznak meg kellett újulnia, hogy az új, kisebbségi helyzetben is meg tudjon alakulni. Ebben az időben alakultak meg azok a szövetségek, amelyek ma is az egyházi struktúra alapjait képezik. Kilencvenöt éve alakult meg az Ifjúsági Keresztyén Egyesület (IKE) is, az Erdélyi Református Egyházkerület ifjúsági szövetsége ezért ünnepségsorozatot indított útjára, amelynek megnyitóját február 23-án tartották a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

Egy tollvonással

2016. február 26., címkék: szlovákiai reformátusok (szrke), évforduló

Hetven éve, 1946. február 27-én írták alá a magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezményt, melynek értelmében 76 616 magyart szállítottak át Magyarországra. A kitelepítések és a reszlovakizáció súlyos következményekkel jártak a felvidéki magyar közösségre nézve.

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →