Felemelő

2011. április 12., címkék: Háttér, egyházzene, éden zenekar

Vártam már a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet ifjúsági zenekarának az ÉDEN-nek a koncertjét. Különösen is az után, hogy – közvetve vagy közvetlen – de nevük összekapcsolódott a református énekügy újító törekvéseivel.

Istenem...

2011. április 12., címkék: Háttér, bölcskei gusztáv, debrecen, kiállítás

A debreceni Modern és Kortárs Művészeti Központban rendhagyó tárlatvezetésen vettünk részt: érzések, bibliai- és hétköznapi példázatok.

Kevesebb egyház, több történelmi egyház?

2011. április 06., címkék: Háttér, egyházi törvény, szászfalvi lászló, állam-egyház kapcsolatok

Nőhet a történelmi egyházak száma az új egyházi törvény hatályba lépése után – véli Szászfalvi László. A politikus az újságíróknak tartott április 5-i sajtótájékoztatón hozzátette: az egyházak száma ugyanakkor jelentősen lecsökkenhet az új jogszabály elfogadása következtében.

Zsinatot tartanak Horvátországban

2011. március 30., címkék: Háttér, Határon túl

Összehívta az egyik horvátországi magyar református közösség, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) Zsinatát Lángh Endre püspök.

A saját épségünkért is aggódnunk kellett

2011. március 17., címkék: Háttér, szeretetszolgálat (mrsz), természeti katasztrófák, Japán, japán, osgyán dániel

Visszatért Japánból az MRSZ négytagú küldöttsége. A hárommilliós segélyből nyolcszáz családhoz tudtak ivóvizet és élelmiszert eljuttatni. A földrengés sújtotta országban tapasztaltakról Osgyán Dániel, a küldöttség vezetője beszélt.

Közös feladat a kölcsönösen okozott sebek gyógyítása

2011. március 12., címkék: közép-európa, Háttér, múltfeltárás, tudományos konferenciák

A csütörtöktől szombatig zajlott "Az egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában" című konferencia Budapesten, amelynek résztvevői zárónyilatkozatban foglalták össze a tanácskozáson megszerzett tapasztalatokat.

A 20. század a nagy szétszórattatás évszázada volt – a konferencia második napja

2011. március 12., címkék: egyházak és társadalmi megbékélés konferencia, közép-európa, ökumenikus tanács (meöt), múltfeltárás, tudományos konferenciák, Háttér

„Gyakran félreértjük egymást, ezért folyamatosan gyűlnek a sérelmek. Ezeket a boncoló orvos szenvtelenségével, nem pedig érzelmi túlfűtöttséggel kell feltárni és kibeszélni” – mondta Hankó Nagy Alpár a Babeş-Bolyai Tudományegyetem professzora "Az Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában" címet viselő konferencia második napján.

Megbékélés, Közép-Kelet-Európa, egyházak

2011. március 10., címkék: Háttér, múltfeltárás, ökumenikus tanács (meöt), tudományos, közép-európa, egyházak és társadalmi megbékélés konferencia

"Mindenki érti, hogy a konferencia négy alcíme mögött egy cím húzódik meg: Trianon” – fogalmazott a román Vasile Grajdian teológiai professzor a csütörtökön kezdődött, "Az egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában” című, budapesti konferencia első napján.

Evangéliumi józanságra van szükség – a konferencia első napjának összefoglalása

2011. március 10., címkék: egyházak és társadalmi megbékélés konferencia, közép-európa, ökumenikus tanács (meöt), múltfeltárás, bölcskei gusztáv, tudományos konferenciák, Háttér

A békéltetés Krisztusban kapott szolgálatának felelősségét, a fájdalmak elmondásának és meghallgatásának fontosságát, a történelmi ismeret elsődlegességét hangsúlyozták azok a vallási vezetők, akik "Az Egyházak szerepe a társadalmi megbékélésben Közép-Kelet-Európában" címet viselő, csütörtökön kezdődött konferencia első napján felszólaltak.

Szóval és tettel az 1848–49-es szabadságharcban

2011. március 08., címkék: Háttér, reformátusok lapja, 1848-49-es forradalom és szabadságharc, állam-egyház kapcsolatok, egyházi törvény

Az egyházak életét közvetlenül érintette az áprilisi törvények huszadik törvénycikke, amely rendelkezett a szabad és egyenlő vallásgyakorlatról. 

Például

2011. március 08., címkék: vélemény, 1848-49-es forradalom és szabadságharc, reformátusok lapja, Háttér

Emlékszünk még gyermekkori példaképeinkre? Netán most is vannak? Úgy érzem, manapság mintha egyre kevesebbet kínálna föl a világ belőlük. Srácként számtalan dolgozatot kellett írnom Ki a példaképed? címmel. Körmöltük az irkába hol a szüleinket, hol Gagarint, az első űrhajóst, esetleg Puskás Öcsit vagy Bozsik Cucut.

Freskókkal törnének ki a szegénységből

2011. február 28., címkék: tiszáninneni egyházkerület, cigánymisszió, bódvalenke, Háttér, szeretetszolgálat

2010 ősze óta a Magyar Református Szeretetszolgálat a gazdája a bódvalenkei freskófalu projektnek. Az alig kétszáz lelkes, nagy többségében cigányok lakta, mérhetetlenül szegény falu fellendülését Pásztor Eszter ötlete hozhatja meg: a házak tűzfalaira hatalmas képeket festenek, és turistákat csalogatnának ide.

Zsebre dugott kézzel imádkozni

2011. február 25., címkék: kommunista diktatúra, interjú, Háttér

A második világháború utáni erdélyi ébredési mozgalom ellen indított koncepciós eljárás egyik vádlottja. A kommunista államhatalom húszévnyi kényszermunkára ítéli, amiből hat évet le is tölt. Karczagi Sándor nyugalmazott lelkipásztort a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából megpróbáltatásairól kérdeztük.

Valóban rendeződik a németországi magyar gyülekezetek jövője?

2011. február 25., címkék: evangélikus egyház, német protestáns egyház (ekd), diaszpóra, Háttér

Az érintett közösségek képviselői, az EKD, valamint a magyarországi evangélikusok és reformátusok egyeztetésén új modellről döntöttek: a magyar nyelvű lelkigondozás kezelésére egyesületet hoznak létre.

Keresztyén világimanap 2011

2011. február 25., címkék: női világimanap, ökumenikus tanács (meöt), Háttér

A világon már 1887 óta tartják az asszonyok által kezdeményezett világimanapot, minden március első péntekén, csaknem 200 országban. E program elsődleges célja az ismeretátadás, ezáltal a közösségek megerősítése és a kapcsolatfelvétel elősegítése.

Intézményátvételi moratórium: ajánlás, nem tiltás a Zsinati Tanács határozata

2011. február 24., címkék: állam-egyház kapcsolatok, zsinati tanács, református oktatás, református egészségügy, diakónia, Háttér

A testület határozatban hívta fel a közvetlenül felettes egyházi hatóságok, az egyházkerületek figyelmét az intézményátadásokkal kapcsolatos kockázatokra.

A Himnuszhoz sem hozzátenni, sem abból elvenni nem lehet

2011. január 21., címkék: magyar kultúra napja, Háttér

Vannak, akik túlzottan szomorúnak, és elavultnak vélik, ám abban mindenki egyetért, hogy Európában, és a világon is egyedülálló a magyar himnusz, amely nem véletlenül kapta a nemzeti imádság jelzőt. 188 éve ezen a napon, január 22-én írta le Kölcsey Ferenc a Himnusz szövegét szatmárcsekei magányában. Következő összeállításunkban megpróbáljuk bemutatni, milyen utat járt be Kölcsey Ferenc műve, míg végül Magyarország hivatalos himnuszává nyilvánították.

Hitelességünk nem befolyásunk mértékén múlik

2011. január 19., címkék: szabó istván, csomós józsef, steinbach józsef, Háttér, bölcskei gusztáv

Az elmúlt napokban Szabó István dunamelléki, Steinbach József dunántúli, Csomós József tiszáninneni és Bölcskei Gusztáv tiszántúli püspök, a Zsinat lelkészi elnöke is köszöntővel kezdte az új esztendőt. Az alábbiakban mind a négy üzenetet összefoglaljuk.

Mit adott nekem a Refi?

2011. január 17., címkék: dunántúli egyházkerület, pápa református kollégium, Háttér, református oktatás

A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája az elmúlt közel tizenöt év végzettjei közül szólaltatta meg azokat, akik visszatértek az iskola nyílt napjára.

Szolgálati lehetőségek az önkéntesség évében

2011. január 11., címkék: Háttér, önkéntesség, európai unió

Az Európai Unió polgárai számára 2011 az önkéntesség európai éve, idén a református egyház programjai is ismertebbekké válhatnak a civil szférában.

Istent keresem

Jel 19,1–10

„Örüljünk és ujjongjunk…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →