Svájci református egyházelnök Libanonban

2010. szeptember 28., címkék: thomas wipf, Nagyvilág, svájci protestáns egyházak, közel-keleti béke

Thomas Wipf, a Svájci Protestáns Egyház elnöke vezetésével delegáció tartózkodik Libanonban, és a keresztyén kisebbség helyzetét tanulmányozza.

A börtönlelkészség fontos egyházi szolgálat

2010. szeptember 25., címkék: börtönmisszió, Nagyvilág, svájci protestáns egyházak

Gyakran csak a börtönlelkésszel tud bizalmasan, megfigyelésmentesen beszélgetni a fogvatartott a zárt rendszerű börtönvilágban.

Ami az élet végén fontos

2010. szeptember 24., címkék: tudományos konferenciák, Nagyvilág, hospice, mályi, szeretetszolgálati iroda (zsinat)

Hetven résztvevővel rendezett nemzetközi hospice konferenciát Mályiban a Szeretetszolgálati Iroda, a Gyökössy Intézet és az evangélikus diakóniai szolgálat.

Londonban tartotta ünnepi konferenciáját az Európai Kórházmissziós Hálózat

2010. szeptember 21., címkék: Nagyvilág, misszió, kórházmisszió

A konferencia résztvevői együtt emlékeztek az elmúlt húsz esztendős kórházi, valamint a tíz esztendős európai közösségben való együttmunkálkodásra. 

Presbiterek továbbképzése az imádságról Borkumban

2010. szeptember 20., címkék: német protestáns egyház (ekd), Nagyvilág, presbiterek

Október végén négynapos továbbképzést tart presbiterek részére az Északi-tengeri német szigeten.

A Kanadai Egyesült Egyház honlapja magyarul is olvasható

2010. szeptember 17., címkék: Nagyvilág, kanada

 A reformátusokat is tömörítő Kanadai Egyesült Egyház weboldalát még kínai, lugandai, kiswahili és tagalog nyelven is olvashatjűk a hívők.

Rászorulókat és segítőket keres a Vakmisszió

2010. szeptember 16., címkék: missziói központ (rmk), Nagyvilág, vakmisszió

Igényfelmérést végez a Református Missziói Központ: a látássérülteket, valamint a nekik segíteni tudó, önkéntes gyülekezeti tagokat, közösségeket is meg akarják találni.

Református világstatisztika

2010. szeptember 16., címkék: református világszövetség (rvsz), Nagyvilág, békenagygyűlés

A világon élő reformátusokat a korábban Református Világszövetség névvel jelölt genfi központú szervezet fogta össze testvéri közösséggé. Idén június vége óta ezt a Református Egyházak Világközössége nevű szervezet végzi.

Jubileumi Zsinat Duisburgban

2010. szeptember 15., címkék: német protestáns egyház (ekd), Nagyvilág, huszár pál, Gyülekezeti hírek, rajnai protestáns egyház

Már a Rajnai Evangélikus Egyház szokásos évi zsinatán, ez év januárjában, Bad Neuenahrban meghívtak a szeptemberi jubileumi zsinati ülésre. Sokunkkal együtt kívánták megünnepelni rajnai protestáns testvéreink a valóban jeles évfordulót – írja beszámolójában Huszár Pál az MRE világi elnöke.

Előadássorozat és vita a „hét halálos bűnről”

2010. szeptember 15., címkék: német protestáns egyház (ekd), Nagyvilág

A detmoldi/Németország református gyülekezetben az elmúlt vasárnap előadássorozat indult a "hét halálos bűnről".

A református egyháztörténetben még sok a felfedeznivaló – tudományos kongresszus Duisburgban

2010. szeptember 12., címkék: reformáció, Nagyvilág, duisburgi református zsinat

Duisburgban tudományos kongresszust tartottak a reformátusság németországi kulturális, történelmi, teológiai jelentőségéről és hatásáról. Vizsgálták a református presbiter-zsinati rendszer állandóságát a különböző politikai változások között is.

Presbiteri tanulmányi csoport az amerikai reformátusoknál

2010. szeptember 12., címkék: Hírek, Nagyvilág

Az USA Evangéliumi-Presbiteriánus Egyháza 30. nagygyűlése a moderátor javaslatára a presbiterek képzésére tanulmányi csoportot hozott létre.
               

A reptéri lelkész utolsó repülése

2010. szeptember 10., címkék: repülőtéri misszió, Egyszázalék 2011, svájci protestáns egyházak, Nagyvilág

A világhírű és nagy forgalmú zürich-kloteni repülőtér református lelkésze 25 év óta Walter Meier. Az 58 éves lelkigondozó most nyugdíjazás előtt áll.

Újra kiadják Svájcban a legrégibb protestáns énekeskönyvet

2010. szeptember 10., címkék: svájci protestáns egyházak, Nagyvilág, reformáció

Németajkú Svájcban a legrégibb egyházi énekeskönyv az volt, amit 1533-ban St. Gallenben adtak ki. Ez a reformáció korából 28 éneket tartalmaz. Az eredeti énekeskönyvből ma már csak néhány példány létezik.

400 éve volt az első református főzsinat Duisburgban

2010. szeptember 07., címkék: Nagyvilág, reformáció, duisburgi református zsinat

Ebből az alkalomból szeptember 5. és október 31. között a duisburgi városi múzeum kiállítást nyitott meg. A kiállításnak programneve van: „Hogy a szélsőségektől megóvjuk őket…– Református Zsinat a hatalmi politika és a felebaráti szeretet között”.

Az idea.spektrum legfrissebb számából

2010. szeptember 05., címkék: Nagyvilág, német protestáns egyház (ekd)

A német protestáns keresztyének igényes, széles körben olvasott hetilapja negyven év óta minden héten ellátja olvasóit aktuális információkkal, riportokkal, háttérmagyarázatokkal azokról az eseményekről, melyek az egyházban és a társadalomban történnek.

Kálvin ma is él Genf utcáin – szabadtéri évad reformátorunkkal

2010. szeptember 05., címkék: Nagyvilág, genf, kálvin évek

A nyár során Genf belvárosában megelevenedett a múlt, a Calvin utcaszínház jóvoltából. Párbeszédes formában sokoldalúan jelenik meg a reformátor a nézők előtt.

Melanchthon és a református hagyomány

2010. szeptember 03., címkék: Nagyvilág, melanchthon, reformáció

Nemzetközi tudományos napok lesznek a református észak-német város, Emden Johannes a Lasco könyvtárában Melanchthon halálának 450. évfordulója alkalmából. A jeles napokat a Leuveni Egyetem Protestáns Teológiai Fakultása és a bretteni Európai Melanchthon-Akadémia közösen szervezi.

„Annyira szabadok vagyunk” – jubileumi ünnepi zsinat Duisburgban

2010. szeptember 03., címkék: Nagyvilág, duisburgi református zsinat, reformáció, rajnai protestáns egyház

Rendkívüli zsinat összehívásával ünnepli a Rajnai Egyház az első református generális zsinat 400. évfordulóját Duisburgban. A szeptember 4-én sorra kerülő rendhagyó ülésen egyházunk zsinatát Dr. Huszár Pál világi elnök képviseli, de a meghívottak között van Fazekas László, a Szlovákiai Keresztyén Református Egyház püspöke is.

Koreába utaznak egyházunk képviselői

2010. szeptember 02., címkék: Nagyvilág, ódor balázs, koreai reformátusok, bölcskei gusztáv

A Koreai Presbiteriánus Egyház 95. Zsinatára meghívást kapott Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke és Ódor Balázs, a Zsinat Külügyi Irodájának vezetője.

Istent keresem

Jel 22,1–7

„...nem lesz többé átok..." tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →