Református egyházfejlesztési központ Svájcban

2010. június 05., címkék: Nagyvilág, svájc

Zürichben június 1-jétől megkezdte tevékenységét az Egyházfejlesztési Központ (ZKE), ami a svájci református egyház helyzetének a kutatásával és a jövő egyházára vonatkozó koncepciók kidolgozásával foglalkozik.

Finnország első evangélikus püspöknője

2010. június 04., címkék: püspöknő, Nagyvilág, lutheránus világszövetség, finn evangélikus egyház

A Lutheránus Világszövetség az első mérföldkőnek nevezte Irja Askola lelkésznő megválasztását püspökké a Finn Evangélikus Egyházban.

100 éve indult az edinburghi missziói világkonferencia

2010. június 02., címkék: Nagyvilág, világmisszió, ökumenikus, megemlékezés, edinburghi missziós konferencia

Ma, szerdán kezdődik, s vasárnappal zárul a skót fővárosban az a világkonferencia, melyen a 100 éve indult missziói világkonferenciára emlékeznek a világ minden részéből érkezett vendégek.

Az EVT főtitkára nyilatkozatban ítélte el a Gázába tartó segélyhajók elleni támadást

2010. június 01., címkék: palesztína, Nagyvilág, izrael, egyházak világtanácsa (wcc), nyilatkozat, olav fyske tveit

Az Egyházak Világtanácsa nagy aggodalommal értesült arról, hogy az izraeli haditengerészet hétfő hajnalban nemzetközi vizeken megtámadta a humanitárius segélyt szállító, Gázába tartó hajót, ezzel legalább tíz civil halálát és sokak sebesülését okozva. Elítéljük a támadást és az ártatlan emberek meggyilkolását – olvasható abban a nyilatkozatban, melyet az EVT főtitkára adott ki.

A tengerentúlon is megkondulnak a harangok június 4-én

2010. június 01., címkék: Nagyvilág, trianon, amerikai reformátusok (hrca), harang, megemlékezés

Az Amerikai Magyar Református Egyház Püspöki Tanácsa május 21-én és 22-én tartott ülésén határozatot hozott, hogy javasolja gyülekezeteinek június 4-én, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján harangozással fejezzék ki összetartozásukat a magyar nemzettel. Amerikai magyar gyülekezeteink első nemzedéke számára különösen is fájdalmas volt a szerződés, hiszen döntő többségük a történelmi Magyarország azon területeiről származott, amelyeket elcsatoltak.

Holland szimpózium a református egyháztípusról

2010. május 31., címkék: Nagyvilág, misszió, hollandia

Az elmúlt hétvégén a Református Missziói Szövetség a doorni Hydeparkban tartotta szimpóziumát, melyen több előadás is foglalkozott a református egyháztípussal.

RVSZ: Tanuljunk az afrikai egyházaktól!

2010. május 28., címkék: setri nyomi, szociológia, svájc, Nagyvilág, egyházak világtanácsa (wcc)

Setri Nyomi, a Református Világszövetség főtitkára szerint az, hogy a svájci egyházaknak egyháztagságuk csökkenésével kell számolniuk, inkább esélyt, mint nehézséget jelent. 2050-re az alpesi ország lakosságának még 20 %-a református lesz, szemben a mai 33 %-kal.

Rotterdam új református templomot kap

2010. május 26., címkék: templomfelújítás, hollandia, Nagyvilág, drogmisszió

A város központjában található Pál templom helyén 2012-ben új templomnak kell állnia. Ennek alapkövét nemrég helyezték el a holland városban.

Lippei református egyházi vezetők Erdélyben

2010. május 26., címkék: Nagyvilág, erdélyi egyházkerület, lippei tartományi református egyház, diakónia

Az egyházak közötti partneri viszony keretében került sor a Lippei Tartományi Református Egyház delegációjának látogatására Kolozsvárott, az Erdélyi Református Egyházkerületben.

Protestáns együttműködés új alapokon Észak-Nyugat-Európában

2010. május 25., címkék: Nagyvilág, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Tíz protestáns egyház Európa észak-nyugati régiójában új közösséget hozott létre az Európai Protestáns Egyházak Közössége (=GEKE) nevű szervezeten belül.

Protestáns pünkösdi konferencia hatvanezer résztvevővel

2010. május 25., címkék: Nagyvilág, konferencia, menekültmisszió, pünkösd

A hollandiai Biddinghuizenben idén is megtartották a protestánsok, elsősorban reformátusok pünkösdi konferenciáját, amelyen hatvanezer érdeklődő vett részt.

Az Amerikai Református Egyház Hitvallása a Szentlélekről

2010. május 21., címkék: Nagyvilág, Grand Rapids, grand rapids, hitvallások

  A reménység éneke (1974)  címmel jelent meg ez a hitvallás abban a testvéregyházunkban, amelyik vendéglátó házigazdája lesz a történelmi jelentőségű új református világcsalád, a Református Egyházak Világközössége megalakulásának.

Az egyházak foglalkozzanak bátrabban a gazdasággal!

2010. május 20., címkék: Nagyvilág, svájc, diakónia, konferencia

A gazdaság és a nonprofit összeegyeztethető, de nem természetes partnerek – hangzott el a Svájci Protestáns Egyházak (SEK) diakóniai  konferenciáján Bernben.

"Accratól Grand Rapidsig" – református gyülekezeti konferencia Svájcban

2010. május 17., címkék: Grand Rapids, svájc, Nagyvilág, konferencia, ökológia, református világszövetség (rvsz), grand rapids

A Református Világszövetségtől (RVSZ) a Református Egyházak Világközösségéig címmel május 27-én egész napos konferencia lesz Bernben, a János Gyülekezeti Központban.

A globális keresztyénség atlasza

2010. május 17., címkék: Nagyvilág, szociológia, iszlám, afrika

Az az idő, amikor a világkeresztyénség jó része még Európában élt, elmúlt. Néhány éven belül Afrikában lesz a legtöbb keresztyén.

Református-zsidó párbeszéd Hollandiában

2010. május 15., címkék: Nagyvilág, hollandia, keresztyén-zsidó párbeszéd

A szigorú holland reformátusok és a hollandiai ortodox zsidók között nagy jelentőségű, példaértékű párbeszéd, megbeszélés indult meg.

140 börtönlelkész találkozója Németországban

2010. május 12., címkék: Nagyvilág, börtönmisszió, németország


Mit lehet tenni a tettes és az áldozat viszonyának helyreállításáért? Ez és a jövő tervek is szerepeltek a német  Protestáns Börtönlelkigondozás konferenciájának a programján.

Berger neves vallásszociológus kapta a Leopold-Lucas-díjat

2010. május 12., címkék: Nagyvilág, vallási tolerancia, németország

Az 55 ezer euróval jegyzett díjat, amit a tübingeni egyetem ítél oda, idén az USA-amerikai Peter L. Berger 81 éves vallásszociológus kapta. A társadalomfilozófus műveiben a kultúrák és vallások közötti toleranciáért száll síkra.

Jézus – az én zsidó barátom

2010. május 10., címkék: Nagyvilág, könyvbemutató, németország, keresztyén-zsidó párbeszéd

A német Aussaat Kiadó izgalmas és szép könyvvel lepte meg az érdeklődőket: az amerikai zsidó szerző, Rolf Gompertz vall Jézusról.

Partneri viszony a Református Szövetség és a REFO500 között

2010. május 10., címkék: Nagyvilág, németországi református egyház, vallási tolerancia, reformáció 500, heidelbergi káté

A Németországi Református Szövetség és a REFO500 partneri kapcsolatra lépnek. A REFO a Református Protestantizmus Történeti Társulatának rövidítése.

Istent keresem

Lk 9,28–36

„Ez az én fiam, akit kiválasztottam…” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink