Egy keresztény nem lehet antiszemita

2014. január 27., címkék: ökumenikus imahét 2014, ökumenikus tanács (meöt)

Keresztény és zsidó egyházi vezetők lelki útmutatásával zárult a 2014. évi Ökumenikus Imahét. Az immár III. Keresztény-zsidó imaórának a Terézvárosi Avilai Nagy Szent Teréz Templom adott otthont január 26-án.

Csillagos toronydíszeink üzenete

2014. január 24., címkék: fekete károly, ökumenikus imahét 2014, szimbólum, Fekete Károly

Csillagos toronydíszeink a magasban arra emlékeztetnek, hogy Isten megkönnyítette a feltekintést, mert mélység és magasság megváltó találkozását teremtette meg. – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Fekete Károly írása arról, hogy a reformátusok az isteni kegyelemre mutató csillaggal gazdagítanák az ökumenét.

Örömhírből fakadó tanúságtétel

2014. január 23., címkék: görögkatolikus, szimbólum, ökumenikus imahét 2014

A négy evangélista saját nyelvezete, saját élményei és tapasztalata szerint írta le az egyetlen Örömhírünket. – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Kovács Csaba írása arról, hogy a görögkatolikusok az evangélium belsővé válásának hangsúlyozásával gazdagítanák az ökumenét.

A kehely körül

2014. január 20., címkék: ökumenikus imahét 2014, szimbólum, csernák istván

A közösséget fejezi ki leginkább az úrvacsora kehely. A Krisztusban kapott és megáldott közösséget. – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Csernák István metodista szuprintenedens írása arról, hogy a metodisták a közösségben való nyitottság megélésével szeretnék gazdagítani az ökumenét.

A Biblia és a baptisták

2014. január 17., címkék: ökumenikus imahét 2014, szimbólum, baptista egyház

A Biblia a legfőbb tanácsadónk a mindennapi élet dolgaiban – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Papp János egyházelnök írása arról, hogy a baptisták a bibliatanulmányozó lelkülettel gazdagítanák az ökumenét.

A sokszínűség feladat

2014. január 17., címkék: ökumené, ökumene, steinbach józsef, Ökumené, ökumenikus imahét 2014

A közelgő ökumenikus imahét kapcsán Steinbach József református püspökkel, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökével beszélgettünk.

Mit tanulhatunk egymástól?

2014. január 17., címkék: szimbólum, ökumenikus imahét 2014

Az Egyházak Világtanácsa és a Keresztény Egységet Előmozdító Pápai Tanács 2014-ben is meghirdette szokásos januári ökumenikus imahetét, melybe a magyarországi egyházak évről évre bekapcsolódnak. Pál apostol buzdítását követve a különböző felekezetek idén arra fókuszálnak, mivel gazdagítja általuk Isten az egyetemes egyházat.

Néhány szó az ikonról

2014. január 16., címkék: ortodox egyházak, kalota józsef, szimbólum, ökumenikus imahét 2014

Az ikon az első évszázad osztatlan Egyházának szülötte, összegyházi jelenség – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Kalota József érseki vikárius írása arról, hogy az ortodox keresztények istenképűségünk tudatosításával szeretnék gazdagítani az ökumenét.

Mária, a hit tanúja

2014. január 16., címkék: ökumenikus imahét 2014, katolikus egyház, kránitz mihály, szimbólum

Máriától tanulhatjuk meg a döntés képességét, s azt, hogy Istenre bízzuk magunkat – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Kránitz Mihály katolikus teológus írása arról, hogy a római katolikusok az engedelmesség lelkületével gazdagítanák az ökumenét.

A Szentlélekre figyelve

2014. január 16., címkék: ökumenikus imahét 2014, szimbólum, pünkösdi egyház

Jó szervezéssel sosem fogjuk elérni azt, amit csak a Lélek tud elvégezni – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Pataky Albert egyházelnök írása arról, hogy a pünkösdiek a Szentlélekre nyitottsággal gazdagítanák az ökumenét.

„Keresztfa titka tündököl”

2014. január 16., címkék: szimbólum, ökumenikus imahét 2014, evangélikus egyház

A kereszt közelében kerülhetünk igazán test+vér kapcsolatba egymással – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök írása arról, hogy az evangélikusok a kereszt, a megváltás üzenetével szeretnék gazdagítani az ökumenét.

Az imádság hídja

2014. január 16., címkék: ökumenikus imahét 2014, szimbólum, anglikán egyház

Egy anglikán tiszteletes ötlete volt, hogy minden évben egy héten át imádkozzanak a keresztények egységéért – Az idei ökumenikus imahét egyik fő kérdése: mit tanulhatnak egymástól az egyházak? Frank Hegedűs írása arról, hogy az anglikánok az imádságos lelkülettel szeretnék gazdagítani az ökumenét.

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →