Megtört nád

2018. július 13., címkék: délvidéki reformátusok (szrke), ajánló

Szemet gyönyörködtető, ugyanakkor mértéktartóan provokatív címmel és borítóval jelent meg a reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a délvidéki reformátusság jelenét bemutató Megtört nád című interjúkötet.

Közös gyökerek

2017. október 23., címkék: csongrádi egyházmegye, délvidéki reformátusok (szrke)

Ezúttal a délvidéki Nagybecskereken találkozott az egykori Békés-Bánáti Református Egyházmegye közössége. A Trianonnal szétesett hatalmas egyházmegyéhez több mint háromszázezer gyülekezeti tag tartozott. A megye magában foglalta Szeghalmot, Horgost, Igazfalvát, Orsovát, Szegedet, Aradot, sőt, a ma püspöki székhelyként funkcionáló délvidéki Hertelendyfalvát is. Az egykor Körös-Maros Közi Szent Társaságnak is nevezett egyházmegye utódmegyéi az Aradi, a Bánáti, a Békési, a Csongrádi és a Temesi Református Egyházmegyék. A találkozón ismét kiderült: valóban közösek a gyökerek az öt mai egyházmegyében. Az október 7-i rendezvény ezúttal épp a szervezőket erősítette meg leginkább identitásukban, és talán azt a dilemmát is segített eldönteni – látva az elődöket –, hogy kell-e a szerbek között misszionálnia a magyar reformátusoknak.

A kisebbség kisebbsége

2017. február 20., címkék: apáczai diákotthon, délvidéki reformátusok (szrke)

A NATO bombázások idején, 1999-ben írta az újvidéki Apáczai Diákotthon pályázatát Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke. Békét, nyugalmat és védelmet szeretett volna adni a szórványmagyarságból érkező újvidéki egyetemistáknak. Míg az Újvidéki Egyetemen – a Magyar Tanszéket kivéve – csak szerbül tanítanak, a diákotthonban csak magyarul lehet beszélni. Rendszeresek az áhítatok és az előadások is. A kollégium a közelmúltban egy új, fiúk számára épült épületszárnnyal bővült. Az épületek a Maradéki Református Egyházközség tulajdonában vannak, míg a működtetést a magyar pedagógus egyesület végzi.

Gyermekhalászok a Délvidéken

2016. december 25., címkék: délvidéki reformátusok (szrke), karácsony, reformátusok lapja

Az ajándékok, a díszek és a fények szebbé tehetik az ünnepet, de nem szabad engednünk, hogy elfoglalják az igazi ünnepelt helyét, véli Halász Sámuel és felesége, Renáta. A délvidéki gyermekmisszió munkatársait és csemetéiket a karácsony előtti hetekben látogattuk meg bácsfeketehegyi otthonukban.

Egyházi választások lesznek Délvidéken

2016. november 17., címkék: halász béla, tisztújítás, délvidéki reformátusok (szrke)

Egyházi tisztújításra készülnek a délvidéki reformátusok. A választási folyamatról és a jogszabályi háttérről Halász Béla püspököt faggattuk.

Békesség, testvériesség, józanság

2016. november 16., címkék: bogárdi szabó istván, tisztújítás, xiv. zsinati ciklus 6. ülésszak, délvidéki reformátusok (szrke)

Istentől kapott békességet, testvériességet és józanságot kívánt a Szerbiai Református Keresztyén Egyházban (SZRKE) zajló tisztújítási folyamathoz Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnöke október 16-án.

Kárpát-medencei imanap tizedszer

2015. december 04., címkék: kárpát-medencei imanap, délvidéki reformátusok (szrke)

Az imanapot, melynek keretében minden évben más-más Kárpát-medencei református egyházkerületért imádkozhatnak a gyülekezetek december első vasárnapján, Kárpát-medencei nőszövetségi vezetők kezdeményezése nyomán 2006-ban tartották meg először. Idén a Szerbiai Református Keresztyén Egyházért imádkozunk.

A határzár túloldalán

2015. október 09., címkék: Nőszövetségi imanap, nőszövetségi imanap, délvidéki reformátusok (szrke), szerbiai református keresztyén egyház, nőszövetség, reformátusok lapja, kárpát-medencei imanap

Éppen tíz éve annak, hogy a Kárpát-medencei nőszövetségek a Generális Konvent támogatásával tenni akartak a nemzet egységéért a szomorú emlékű 2004. december 5-i népszavazás után, és imanapot hirdettek, amelynek anyagát minden évben más és más egyházkerület készítette elő. A tizedik imanapot a Kárpát-medence legfiatalabb nőszövetsége szervezi december első vasárnapjára, ezért a magyar–szerb–horvát határról sugárzott riasztó képek ellenére is útra keltek a magyarországi, erdélyi, királyhágómelléki, horvátországi és felvidéki nőszövetségi vezetők, hogy együtt legyenek a vajdasági Bácsfeketehegyen szeptember 17. és 20. között.

Istent keresem

1Krón 28

„...ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az Úr minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink