Európai választások – út megbékéléshez

2019. május 23., címkék: európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce), geke, európai parlament (EP), választás

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének Tanácsa (GEKE) nyilatkozatot adott ki, amelyben az európai parlamenti választásokon való részvételre buzdítja a kontinens állampolgárait.

Európa protestáns egyházai részvételre buzdítanak az európai parlamenti választásokon

2019. február 18., címkék: geke, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Az Európai Uniót (EU) érintő problémák és kihívások tükrében az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) arra kérte a kontinens polgárait, hogy májusban vegyenek részt az EU-választáson. A február 10-én kiadott állásfoglalásban a GEKE Tanácsa arra bátorít, hogy vegyünk részt Európa jövőjének és irányának alakításában.

A jövő kihívásairól tanácskoztak az európai protestáns egyházak

2016. május 05., címkék: geke, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE/CPCE) műhelykonferenciát szervezett tagegyházainak meghívásával április 28-30 között Frankfurtban.

Protestáns etikai segédanyag készül a reprodukciós medicina tárgyában

2016. március 31., címkék: geke, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Az Európai Protestáns Egyházak (EPEK - GEKE/CPCE) Etikai Szakbizottsága újabb erkölcsi tájékozódást segítő dokumentumot készít az élet kezdetén felmerülő etikai kérdések tárgyában. A dokumentum szakmai vitájára március 16-18 között került sor egy nemzetközi bioetikai konferencia keretében, a németországi Loccumban.

Lelkésztovábbképzés az európai protestáns egyházakban

2015. november 17., címkék: geke, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

A lelkésztovábbképzés ügye Európa valamennyi protestáns egyházában kiemelt figyelmet érdemel, amely nélkül a lelkipásztori szolgálat tartalmas, minőségi és örömteli gyakorlása elképzelhetetlen. Ezért az Európai Protestáns Egyházak (GEKE/CPCE) küldöttei egy Strasbourgban, november 12-15 között megtartott három napos konzultáció keretében keresték a lelkésztovábbképzés közös tartalmi szempontjait, a lelkipásztori szolgálatból adódó tapasztalatok reflektálásának lehetőségeit, valamint a nemzetközi együttműködés formáit.

Gottfired Locher lett a GEKE ügyvezető elnöke

2015. október 18., címkék: geke, sek

Az Európai Protestáns Egyházak Szövetségének (GEKE) tanácsa brüsszeli ülésén választotta meg a svájci egyházvezetőt, aki a menekültügyben a korábbinál is fontosabbnak tartja az egységes protestáns hangot.

Folytatódik az énekpályázat

2015. július 29., címkék: geke, egyházzene, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) a reformáció évfordulójához kapcsolódó kiírása a második körbe érkezett.

A háború visszatért Európába

2015. május 08., címkék: ima, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce), második világháború, geke

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége felhívást intézett tagegyházaihoz a második világháború végének 70. évfordulóján. A GEKE elnöksége a május 8-án esedékes jubileum kapcsán levélben fordult tagegyházaihoz, amelyben „útmutatást" fogalmaz meg istentiszteleti kihirdetésre.

Szolidaritási üzenetek Kárpátaljára

2015. február 09., címkék: geke

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének budapesti találkozóján kitüntetett figyelem kísérte a kárpátaljai helyzetet. A résztvevők rövid imádságokat, szolidaritási üzeneteket írtak a Kárpátalján élőknek, adakozásuk mellett így is kifejezve együttérzésüket.

Európai zsinati tagok találkoztak Budapesten

2015. február 03., címkék: geke

Hogyan formálja a protestantizmus Európát most és a jövőben? - erről tanácskozott 49 zsinat képviselője január 30. és február 1. között a magyar fővárosban. A résztvevők a szolidaritás jegyében a nyitó istentisztelet adományát a kárpátaljai reformátusoknak ajánlották fel. Az MRE zsinatát Ábrám Tibor és Imre Sándor főgondnok képviselték.

Hogyan formálja a protestantizmus Európát ma és honlap?

2015. február 03., címkék: geke

Michael Bünker, a GEKE főtitkárának megnyitó beszéde a protestáns zsinati tagok második találkozóján, amelyre Budapesten kerül sor január 30. és február 2. között.

Protestáns egyházak zsinatainak találkozója Budapesten

2015. január 26., címkék: geke, protestáns egyházak találkozója

Budapesten kerül sor az Európai Protestáns Egyházak Közössége, azaz a GEKE tagegyházainak második zsinati találkozójára 2015. január 30. és február 1. között. Az egyházi „parlamentek" közötti kapcsolat elmélyítését szolgáló kezdeményezés fő témája a protestantizmus hatása Európára.

Budapesten ülésezik az Európai Protestáns Egyházak Közösségének Tanácsa

2015. január 17., címkék: geke

A magyarországi protestáns egyházak meghívására idén Budapesten ülésezik 2015. január 15. és 18. között az Európai Portestáns Egyházak Közösségének (GEKE) Tanácsa.

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének istentisztelete

2014. augusztus 01., címkék: geke, első világháború

Megemlékezés az első világháború kezdetéről.

Fókuszban a képzés

2014. május 15., címkék: geke, európai protestáns egyházak közössége (geke/cpce)

Ismét Gallneukirchenben tartották éves rendes tanácskozásukat Dél-, Közép- és Kelet-Európa protestáns egyházainak képviselői. Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) legnagyobb múltra visszatekintő regionális szervezete Svájctól Olaszországon és a Kárpát-medencén át Oroszországig mintegy 30 egyházat tömörít.

Találkoztak a németországi magyar gyülekezetek képviselői

2013. december 03., címkék: geke, német protestáns egyház (ekd)

Harmadik közgyűlését tartotta az alig két éve létrejött Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NMPGYSZ). A szervezet bejegyzett egyesületként immár kilenc gyülekezet szolgálatát fogja össze és biztosítja a kapcsolatot a magyar nyelvű lelkigondozást támogató német egyházzal. Az „anyaegyházakat" Ódor Balázs külügyi irodavezető képviselte.

Debrecen a reformáció európai fővárosai között

2013. november 27., címkék: geke

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége (GEKE) a közelgő jubileum alkalmából a reformációban meghatározó szerepet betöltő európai városokat helyezi reflektorfénybe. Köztük Debrecent, Kolozsvárt és Brassót.

Istent keresem

Bír 17

„Most már tudom, hogy jót fog tenni velem az Úr, mert egy lévita lett a papom” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →