A látható egység felé

2018. január 29., címkék: imahét, megigazulás, református világközösség (rev), Ökumenikus imahét, ökumenikus imahét

A Református Egyházak Világközössége 2017 nyarán csatlakozott a megigazulásról szóló közös nyilatkozathoz, ami komoly mérföldkő a felekezetközi párbeszédben. Az ökumenikus imahét alkalmából a nyilatkozatról és az ökumené kérdéseiről beszélgettünk Gonda Lászlóval, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatójával, a Magyarországi Református Egyház Ökumenikus Tanácsadó Testületének tagjával.

Közel-keleti református karácsonyi üzenet

2017. december 23., címkék: karácsony, református világközösség (rev), közel-kelet, szíria, Szíria

A Református Egyházak Világközösségének idén megválasztott elnöke, a Szíriai és Libanoni Nemzeti Református Zsinat lelkésznője, Najla Kassab a gyűlölet és nyomorúság ellenére a reménység szülte szolgálatra hív.

Húsz éves a Debreceni Nyilatkozat

2017. augusztus 04., címkék: református világközösség (rev)

Húsz évvel ezelőtt, 1997. augusztus 8. és 20. között tartotta meg a Református Világszövetség huszonharmadik nagygyűlését Debrecenben. Miért aktuális ma is a nagygyűlés záró dokumentuma? Fazakas Sándor tanulmánya.

A Református Világszövetség 23. Nagygyűlésének Debreceni Nyilatkozata

2017. július 18., címkék: református világközösség (rev), nyilatkozat

Mind testestől, mind lelkestől, mind életünkben, mind halálunkban nem a magunké, hanem a mi hűséges megváltónknak, jézus krisztusnak tulajdona vagyunk.

Álom a Közösség jövőjéről

2017. július 07., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A Református Egyházak Világközösségének nagygyűlése úrvacsorás istentisztelettel és zárónyilatkozat elfogadásával ért véget július 7-én.

Közel-keleti lelkésznő lett a REV elnöke

2017. július 07., címkék: erdélyi diána, református világközösség (rev), tisztújítás, rev nagygyűlés 2017

A magyar református egyházak közös jelöltjét is beválasztotta a Református Egyházak Világközösségének (REV) Végrehajtó Bizottságába a nagygyűlés, a szervezet élére pedig történelmében először női elnök került. A REV új vezetőtestületében többségben vannak a nők.

A nagygyűlés is megerősítette a REV kiállását az erdélyi reformátusok mellett

2017. július 07., címkék: erdélyi egyházkerület, székely mikó kollégium, református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközösségének (REV) napokban zajló nagygyűlésén megerősítették a korábban Jerry Pillay elnök által az Erdélyi Református Egyházkerület számára biztosított támogatást a romániai egyházi ingatlanok restitúciójával kapcsolatban.

Jézus üzenete a megszállásból való felszabadulás

2017. július 06., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

Dr. Mitri Raheb palesztin teológus két alkalommal vezette a napindító bibliatanulmányt a REV pénteken véget érő nagygyűlésén. A korábbi betlehemi evangélikus lelkész úgy véli, hogy Palesztina mai helyzete a Jézus korabeli Izraelével azonos.

Az egység ünnepe

2017. július 05., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlésén két jelentős ökumenikus egyezményt is aláírtak a szervezet képviselői egy ökumenikus istentisztelet keretében, amelyen Najla Kassab, a Közel-Kelet másodikként felszentelt lelkésznője hirdette az igét.

A REV csatlakozott a megigazulásról szóló közös nyilatkozathoz

2017. július 05., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev), közös nyilatkozat

A reformáció jubileumáról emlékeztek meg Wittenbergben a REV nagygyűlésének résztvevői július 5-én. Az ünnepi istentisztelet keretében két jelentős ökumenikus dokumentum aláírására is sor került.

Wittenbergi Tanúságtétel

2017. július 05., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközössége (REV) és a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) közös nyilatkozata.

Középpontban az istentisztelet

2017. július 05., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

A reformátusok Lipcsében is az ige körül gyűlnek össze. A hétévente összehívott nagygyűlés kilenc napja alatt az imádság, istentisztelet és bibliatanulmányozás fontos szerepet játszik a döntéshozatalban is.

A REV kiállt a nők lelkészszentelése mellett

2017. július 04., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlése túlnyomó többséggel fogadta el a női lelkészszentelésről szóló hitvalló nyilatkozatot, amivel a delegáltak azokat a tagegyházakat is bátorítják és támogatják mérlegelésükben, akik jelenleg nem teszik lehetővé, hogy nők lelkészként szolgáljanak.

A nehézségekről és a reményről - Szír fiatalok a REV Nagygyűlésen

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

2017-ben nem könnyű a szíriai Homs-ban lakni, azonban még ennél is nehezebb, ha nyíltan keresztyénként él valaki az ostromlott városban.

Alázattal Isten útján egy megbotránkoztató világban

2017. július 04., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Allan Boesak, a neves dél-afrikai református teológus és lelkész a 2004-ben elfogadott Accrai Hitvallás időszerűségéről írt a lipcsei nagygyűlés kapcsán, amely a szervezet döntéseinek alapdokumentumává vált.

Faji hovatartozás és megbékélés

2017. július 03., címkék: lipcse, rev nagygyűlés 2017, református világközösség (rev)

Clifton Kirkpartrick, az Amerikai Presbiteriánus Egyház (PCUSA) nyugalmazott zsinati tanácsosa, a REV korábbi elnöke a nagygyűlés társadalmi igazságosság szekciójában elfogadott irányvonalak egyik fontos témájára reflektált. Erről szól az apartheid ideológiája ellen tiltakozó Belhari Hitvallás útmutatását felelevenítő írása, amely a nagygyűlés előkészítő kiadványában jelent meg.

Női lelkészség és Isten előtti egyenlőség

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV mérlegeli, hogy a korábbinál határozottabban javasolja tagegyházainak a női lelkészszentelés elfogadását, ezért egy nyilatkozat elfogadását javasolja a nagygyűlés delegáltjainak, illetve ide vonatkozó szervezeti szabályok bevezetését is tervezi.

Ünnepi istentisztelet a berlini Dómban

2017. július 03., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A REV nagygyűlés keretében vasárnap valamennyi delegált és résztvevő közös istentiszteleten vett részt, amelyet számos országban élőben közvetítettek.

Éneklő nagygyűlés

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

A Református Egyházak Világközösségének Lipcsében zajló nagygyűlésén kiemelt figyelmet szentel a közös istentiszteletnek, imádságnak, bibliatanulmányozásnak. A lelki közösség megélésének és elmélyítésének különösen fontos eszköze a zenei élet.

Moltmann az igazságosság melletti összefogásra szólít fel

2017. július 02., címkék: református világközösség (rev), rev nagygyűlés 2017, lipcse

„Közös vízió nélkül az új tudományos, technológiai felismerések és lehetőségek óhatatlanul az emberiség lerombolásának és kiirtásának eszközeivé lesznek” – mondta Jürgen Moltmann a REV nagygyűlésén tartott előadásában.

Ez történik továbbiak →

Istent keresem

Mt 17,1–13

„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink