Hittan: február 1-jei változásjelentés

2017. január 20., péntek

Tájékoztató és adatlap a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez szükséges február elsejei csoportlétszám-jelentéshez.

A hittanoktatás szervezéséről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló ZST-91/2016.06.01. határozattal elfogadott szabályrendelet eredeti 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi a „Változásjelentő adatlap a február 1-jei tényadatokról a kötelezően választható református hit és erkölcstan szervezéséhez (az állami iskolák 1-8. évfolyamán)” c. nyomtatványt (Word formátumban), valamint az adatlaphoz készített kitöltési útmutatót (PDF formátumban). Az adatlapot a 2017. február 1-jei állapotnak megfelelően kizárólag azon egyházközségeknek szükséges kitölteni és beküldeni, ahol a 2016. október 1-jei állapothoz képest változás történt, s azt még nem közölték az Oktatási Irodával.

Ezen adatszolgáltatás alapján kerül sor a hittanoktatók 2016/2017. tanév II. félévi csoportlétszámának felülvizsgálatára.

Istent keresem

Lk 1,39–56

„Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →