Zsinati Diakóniai és Egészségügyi Bizottság

A Diakóniai és Egészségügyi Bizottság a Magyarországi Református Egyház Zsinatának szeretetszolgálati ügyekkel foglalkozó szakbizottsága.

 • A bizottság feladatai

  A bizottság szerteágazó munkája felöleli a gyülekezetekben folyó diakóniai szolgálat segítését, az intézményes diakónia helyzetének figyelemmel kísérését, az egyház segélyszervezetének, a Magyar Református Szeretetszolgálatnak a felügyeletét, az MRE Szeretetszolgálati Iroda munkájának felügyeletét, a diakóniai képzések rendszerének figyelemmel kísérését, a zsinat szeretetszolgálati vonatkozású szabályozásaival kapcsolatos kezdeményezéseket, a diakóniában szolgálók elismerésére alapított diakóniai díjak odaítélését, az egyház és az állam szociális vonatkozású párbeszédének figyelemmel kísérését és a szeretetszolgálat nemzetközi testvérkapcsolatainak kezelését. A bizottság ezen túl aktív alakítója a Kárpát-medencei Református Diakóniai Koordinációs Tanács munkájának, amely a kárpát-medencei szeretetszolgálati munkát igyekszik segíteni.

 • A bizottság tagjai

  Takaró András esperes - Dunamelléki Egyházkerület

  Szakál Béla - Dunántúli Egyházkerület

  Dr. Molnár Pál világi főjegyző - Tiszáninneni Egyházkerület

  Rozsnyai István elnök - Tiszántúli Egyházkerület

Istent keresem

2Krón 29

„...kinyittatta az Úr házának ajtajait, és kijavíttatta azokat” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →