Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság

A Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottság határozza meg a MRE külügyi és ökumenikus stratégiáját, felügyeli ezen kapcsolatok alakulását, a nemzetközi teológiai és szakmai párbeszédben való részvételt, rendszeres ülésein döntéseket hoz a területet érintő aktuális kérdésekben. A bizottság a Zsinat számára ajánlásokat tesz és jelentéssel tartozik. A bizottság felügyeli a döntései megvalósításáért felelő Külügyi Iroda munkáját.

  • Zsinati Külügyi és Ökumenikus Bizottsági Tagok

    Répás Zsuzsanna dr. - Dunamelléki Egyházkerület

    Köntös László - Dunántúli Egyházkerület 

    Darvas Szilárd Levente - Tiszáninneni Egyházkerület

    Vad Zsigmond  - Tiszántúli Egyházkerület (elnök)

Istent keresem

Lk 10,21–42

„ ...pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink