A gyerekek istenkapcsolatából a felnőttek is meríthetnek

Krisztusra Figyelő Tanulók – ez a neve annak az ifjúsági csoportnak, amely az Érd-parkvárosi Református Gyülekezetben működik. Korosztályokra bontott csoportokban évek óta, hétről hétre találkoznak azok a fiatalok, akik Isten Igéjével szeretnének töltekezni. A gyülekezet lelkipásztora, Tar Zoltán volt a beszélgetőpartnerünk, aki betekintést adott ezeknek a csoportoknak az életébe, szó esett a fiatalok bizonyságtételéről, valamint az is kiderült, hogy egy ilyen közösség nemcsak menedék, hanem érték is.

A fiataloknak létrehozott ifjúsági csoport évek óta működik, és van egy különlegessége is. Pontosan mi is az?
Öt éve vagyok a gyülekezet lelkipásztora, viszont a Krisztusra Figyelő Tanulók (KFT) története régebbre nyúlik vissza. Ahogyan sok gyülekezetnek, az Érd-parkvárosi Református Gyülekezetnek is fontos az ifjúsági kör, ezért megközelítőleg 15 évvel ezelőtt megalakult a KFT csoportja. Az ötletgazdák a gyülekezetünkhöz tartozó házaspárok voltak, akik saját gyermekükön kívül másoknak is szerették volna átadni az örömhírt. A különlegesség, hogy házaspárok tanítják a gyerekeket, ma is jelen van, azzal az indíttatással, hogy a fiatalok a foglalkozásokon a családi értékek elsajátítása mellett tanulhassanak Istenről. Hálával a szívemben mondhatom, hogy korosztályokra bontva jelenleg párhuzamosan négy csoportunk működik.
Hogyan működnek a csoportok?
Ezek az alkalmak a konfirmáció előtti években kezdődnek. Mostanra sikerült kialakítani egy jól működő struktúrát, a három kisebb csoportban a felnőtt vezetők mellett a már nagyobb KFT-tagok is besegítenek. Az alkalmakat mind közösen kezdjük egy énekléssel, majd ezt követően válunk külön csoportokra. Céljaink közzé tartozik a közösségbe való beilleszkedés, formálás, a hittel kapcsolatos témák feldolgozása. Ahogy fejlődnek és komolyodnak a gyerekek, úgy lesznek egyre hangsúlyosabbak a témák is. A közösséget erősebbé kovácsolva minden évben szervezünk olyan táborokat, amelyeken az összes csoporttag egyszerre vesz részt.
Egyre több gyülekezetből hiányoznak a fiatalok. Jól érzem, hogy ezekkel az alkalmakkal ezen is szeretnének változtatni?
A fiatalok hozzánk érkezésekor öröm látni, hogy jól érzik magukat, barátságot kötnek egymással, mindezt egy hitbéli közösségen belül. Nyilván egyszerűbb, könnyebb és gyorsabb a saját korcsoportjukban a helyük megtalálása, az évek előrehaladtával pedig bennük is kialakulhat egyfajta elköteleződés a gyülekezet felé, akár még a szolgálat terén is. Én ebben bízom, és ebben tovább erősít a korábbi KFT-tagok gyülekezetünkbe való integrációja.

Tar Zoltán

Tar Zoltán, az Érd-parkvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora

Milyen a fiatalok kapcsolata Istennel?
A nyári táborokban visszatérő lelki élményként említenek meg két programot. Az első a reggeli bibliaolvasás a hozzá tartozó segédanyaggal, az Útjelző füzettel, ami mellé néhány általunk megfogalmazott gondolatébresztőt is adunk. A másik az imaséta, amikor a fiatalok párokat alkotva adnak hálát a hét témáiért, a családjukért, a gyülekezetért. Ők ezekben élik meg istenkapcsolatukat, amiből mi is meríthetünk, hisz nemcsak gyerekként, hanem felnőttként is a bibliatanulmányozás és az imádság hitünk megélésének az alapkövei.
Továbbadják a tanításokat a kortársaiknak?
Erre nehéz válaszolni, mert nem vagyunk ott életük minden egyes percében. Egymásnak természetesen továbbadják, de hogy mennyire tudják megélni azokat például egy világi iskolában, az már változó. Személyes tapasztalatként viszont el tudom mondani, hogy amikor egy hozzánk közeli gimnáziumban tartottunk diákevangelizációt, akkor a barátaik meghívásában nagyon aktívak voltak, ők voltak azok, akik felhívták diáktársaik figyelmét arra, hogy Krisztus őket is várja és megszólítja. Úgy gondolom, az ebben való szerepvállalásuk komoly pont volt hitük megélésben és az arról való bizonyságtételben.
Tekinthetünk menedékként erre a közösségre?
Sok tekintetben igen. Mindnyájunk életében vannak rövidebb, esetenként hosszabb kilátástalan helyzetek, amikor jóleső érzés egy közösség vigasztaló ölelése. Voltak és lesznek – nemcsak nálunk, hanem más gyülekezetekben is – ilyen életek. Ezért a nehezebb időszakokat együtt tudjuk átvészelni Isten Lelkének erejével.
A menedék után hirtelen az értékes kifejezés jutott eszembe.
Én már a keresztelős családoknak is azt javaslom, hogy amikor eljön az ideje, éljenek a lehetőséggel, küldjék a KFT-be a gyereküket. A gyerekek abban a korban csatlakozhatnak hozzánk, amikor „leválnak” a szülőkről és a korosztályos csoporthoz idomulnak. Egyébként ez egy teljesen normális időszak az életükben, amikor a szülők áldásként tekinthetnek arra, hogy van egy olyan közösség, ahol Krisztusra tekintve tudnak a gyerekeik fejlődni. Szerintem épp ez a kulcsa az ifjúsági csoportoknak, nemcsak nálunk, hanem mindenhol. Az élet azon szakaszáról beszélünk, amikor a gyermekből felnőtt lesz, mindez egy olyan közösségben, ahol a bibliai értékek alapján kapják meg a felmerülő kérdésekre a válaszokat.