Adjatok hálákat az Úrnak

A húsvéti idő énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Április 16.: 118. Adjatok hálákat az Úrnak

Számos krisztusi vonatkozást rejt e nagyhét és húsvét környékén különös jelentőségű zsoltár. A 13. vers a virágvasárnapi bevonulás üdvözlő kiáltásait idézi, az 5-6. versek Krisztus szenvedésére utalnak, a 7-12. versek pedig húsvét üzenetét hirdetik, amikor "fölemelte jobbját az Úr" (Zsolt 118,16) és "kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát." (Zsid 13,20) Ez a zsoltár is arra vár, hogy - amint arra Csomasz Tóth Kálmán is rámutat - hogy felfedezzük benne a Krisztus személyére és áldozatára utaló mondanivalókat, még mélyebben megértve Krisztus megváltói művének: kereszthalálának és feltámadásának, megaláztatásának és felmagasztalásának (Fil 2,8-11) teljes értelmét.

118-1.png
118-2.png

Húsvéti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!