Jogászt keres a Zsinati Hivatal

A Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Jogi Osztályára keres jogász munkatársat

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Javadalmazás: megegyezés szerint

A munkavégzés helye: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

– A jogi osztályvezető munkájának segítése.

– Az MRE bejegyzését és képviselőit igazoló adatok havonkénti megkérése.

– Az MRE-vel kapcsolatos igazolások (illetékmentesség, jogi személyiség) kiadása.

– A Zsinat, a Zsinati Tanács, a Jogi Bizottság, valamint a Zsinati Bíróság ülései összehívásának technikai lebonyolítása, az ülések teljes körű előkészítése és lebonyolítása.

– A fenti testületek jegyzőkönyveivel kapcsolatos ügyviteli teendők.

– A Zsinat és a Zsinati Tanács, Jogi Bizottság és Zsinati Bíróság határozatainak előkészítése és kezelése.

– Szerződések (munkaszerződések, polgári jogi szerződések) elkészítése, véleményezése.

– Egyházi jogviszonyhoz kapcsolódó szerződések, okiratok előkészítése (kinevezés, kirendelés).

– Zsinati, elnökségi határozatok előkészítése, kezelése.

– Közegyházi társadalmi szervezetek, alapítványok, alapító okiratok készítése, módosításának előkészítése, nyilvántartása és kezelése.

– Jogi és igazgatási vonatkozású körlevelek és közlemények előkészítése.

– Az egyes egyházi testületek és szervek, valamint a többi zsinati hivatali osztályok, lelkészek, egyháztagok kérésére vonatkozó jogi véleményadások előkészítése.

– A Jogi Osztály tevékenységi körébe tartozó adatkezelői tevékenység elvégzése (átmenetileg: iktatás, levéltár, postázás).

– Kapcsolattartás a zsinati jogtanácsossal, munkájának segítése.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú szakirányú végzettség
  • teljes jogú református egyháztagság
  • büntetlen előélet

Elvárások:

  • kreativitás, problémamegoldó képesség
  • megbízhatóság, precíz, gyors és önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes szakmai önéletrajz
  • motivációs levél
  • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
  • adatkezelési hozzájárulás (az adtok kezeléséről itt olvasható tájékoztatás: https://www.reformatus.hu/adatvedelem/ )

A munkakör betöltése:

A munkakör betöltésének feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány benyújtása.

A munkakör legkorábbi betölthetőségének időpontja: megbeszélés szerint

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A jelentkező kiválasztása: a benyújtott dokumentumok alapján. A kiválasztott jelentkezőket személyes interjú alkalmával hallgatjuk meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus levélben: Gér András László zsinati tanácsos – a zsinat.tanacsos@reformatus.hu és Dr. Mező István Mózes Zsinati hivatalvezető részére – a hivatalvezeto@reformatus.hu címre, vagy postai úton – a Magyarországi Református Egyház Zsinati Hivatala Tanácsosi Titkárság 1146 Budapest, Abonyi utca 21. címre.