Magasztalja az én szívem

Az adventi ünnepkör énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a jövőre már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy adventi énekét. A teljes fejezet és további részletek egyházzenei aloldalunkon érhető el.

Advent 24. napja (december 22. kedd): 383: Magasztalja az én szívem

Amikor Erzsébet, Keresztelő János anyja a Szentlélek erejével felismeri Máriában „az ő Urának” leendő anyját, a Jézust szíve alatt hordó Mária is eltelik a Lélek megvilágosító erejével és prófétikus szavakkal dicséri Istent. A latin bibliafordítás kezdőszava után Magnificatnak nevezett magasztaló ének „mondataiban lépten-nyomon az Ószövetség zsoltárainak megfogalmazásaival találkozunk. A beteljesedés küszöbén a hálás lelkek az ígéretek szavait szólaltatják meg: így tesznek nyomatékos-ünnepélyes formában bizonyságot az ígéretek Istenének hűségéről.” – írja a Jubileumi kommentár. A keresztyén egyház hagyományában a Magnificat az alkonyati, esti imaórában kapott állandó helyet, ez magyarázza a szöveg számtalan zenei feldolgozását. Legismertebb minden bizonnyal Bach Magnificatja, de hallgassuk meg más szerzőktől is, pl. az angol Henry Purcelltől, aki a protestáns országban élvén nemzeti nyelven dolgozta fel Mária énekét.

383.jpg

Adventi énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!