Mind jöjjetek, örvendjetek

A húsvéti idő énekei az új énekeskönyvből

Az új református énekeskönyv készítői naponta közzéteszik a 2021-ben már kézbe is vehető gyűjtemény egy-egy énekét.

Április 4., húsvétvasárnap: 511. Mind jöjjetek, örvendjetek

Régi, még reformáció előtti latin nyelvű dallam, mely ma is friss hatású. Nem a hús­vét­kor tör­tén­tek teo­ló­gi­ai ki­fej­té­se szó­lal meg, ha­nem a Fel­tá­ma­dot­tal va­ló ta­lál­ko­zás él­mé­nye. Nem a szövegével, sokkal inkább a dallamával és a jam­bi­kus ver­se­lés energiájával hat – talán ezért is érezzük annyira mainak? A Mind jöjjetek – buz­dí­tás a nyu­ga­ti egy­ház Halleluja-öröm­ki­ál­tá­sá­ba tor­kol­lik. Az első rész dallamát megismétlő halleluja-refrén kiváló lehetőséget nyújt a responzoriális (szóló vagy kiscsoport, majd a refrénnél tutti) éneklésre, ez által az egész ének még dinamikusabb kifejezési formát nyerhet. De töb­bet is nyújt: olyas­mit, amit sza­vak­kal már nem le­het ki­fe­jez­ni. (Bódiss T.)

uj-enek-511.png

Húsvéti énekeink

Tovább az egyházzenei aloldalunkra!