ELV: már lehet jelentkezni

Az Egységes Lelkészképesítő Bizottság 2020-ban is várja mindazon egyháztagok jelentkezését, akik valamely lelkészképző intézetben református lelkészi egyetemi oklevelet szereztek, de lelkészképesítő vizsgát még nem tettek, és akik református lelkészi képesítést kívánnak nyerni, vagy akik lelkészi képesítésüket honosítani szeretnék, valamint a Magyarországi Református Egyházban lelkészi állást kívánnak betölteni.

A vizsgának idén ősszel a Sárospataki Református Teológiai Akadémia (3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.) ad otthont 2020. szeptember 22-én és 23-án.

Jelentkezési határidő: 2020. július 31.

A kitöltött jelentkezési lapot és az írásban kidolgozott feladatokat (papír alapon 3 példányban lefűzve + 1 CD-n, jeligével ellátva).az Egységes Lelkészképesítő Bizottsághoz kell tértivevénnyel beküldeni (1146 Budapest, Abonyi u. 21., postacím: 1440 Budapest 70. Pf. 5.).

Hiánypótlás

Tekintettel azokra a jelentkezőkre, akik esetleg augusztusban tesznek záróvizsgát és kapják meg oklevelüket, a bizottság a dokumentumok pótlásának határidejét 2020. augusztus 31-ig meghosszabbítja.

További információ:
lelkeszkepesites@reformatus.hu
+36 30 395 5801