Teológiák

 • Budapest

  Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar (KRE - HTK)
  Dékán:  dr. Zsengellér József
  Cím:  1092 Budapest, Ráday u. 28.
  Telefon:   (+36 1) 217 2403, 217 2403
  Fax:   (+36 1) 217 2403, 217 2403
  E-mail:  zsengeller.jozsef@kre.hu
  Honlap:  http://www.kre.hu/htk/

 • Debrecen

  Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE)
  Rektor:  dr. Kustár Zoltán
  Cím:  4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
  Telefon:  (+36 52) 516 820, 414 744, 516 821
  Fax:  (+36 52) 516 822
  E-mail:  rektori@drhe.hu, info@drhe.hu
  Honlap:  http://www.drhe.hu/

 • Pápa

  Pápai Református Teológiai Akadémia
  Rektor:  dr. Vladár Gábor
  Cím:  8500 Pápa, Március 15. tér 13-14.
  Telefon:  (+36 89) 312 331, (+36 30) 7481 620
  Fax:  (+36 89) 510 974
  E-mail:  rektori@prta.hu
  Honlap:  http://www.prta.hu

 • Sárospatak

  Sárospataki Református Teológiai Akadémia
  Rektor:  dr. Füsti-Molnár Szilveszter
  Cím:  3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.
  Telefon:  (+36 47) 312 947
  Fax:  (+36 47) 312 947
  E-mail:  dekania@srta.hu
  Honlap:  http://www.srta.hu/

Istent keresem

Lk 20,1–8

„...és megkérdezték tőle: Mondd meg nekünk, milyen hatalommal cselekszed ezeket,” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Törvények, határozatok, közlöny

Az alábbi linkekre kattintva megtalálhatja egyházunk alkotmányát, a szolgálati területek működését meghatározó legfontosabb törvényeket, a Zsinat és a Zsinati Tanács határozatait letölthető formátumban. 

Egyházfőhatósági igazolás

2019-ben megváltozott az egyházi belső jogi személyek jogi személyiségének igazolására szolgáló dokumentum és kérelmezésének rendje. 

Díjlevelek és nyugdíjjárulék

2015-ben új, egységes díjlevelek létrehozásáról döntött a Zsinat, ehhez kapcsolódóan a Zsinati Tanács elrendelte, hogy 2016. január 1-től a lelkipásztori javadalmak utáni tagsági és fenntartói járulékot egyesítve fizesse be az állásfenntartó a Református Lelkészi Nyugdíjintézethez.

Adat- és igénylőlapok

Adatlapletöltés az egyház által szervezett rövid és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatási programban részt venni kívánok számára.

 

Az öregségi, özvegyi nyugdíj-kiegészítés megállapításhoz, illetve a gyermek után igényelt szociális segélykérelemhez szükséges igénylőlapok letöltése.