Tisztújítás 2020

Elkezdődött a tisztújítás a református egyházban: egyházmegyéinkben, egyházkerületeinkben és zsinati szinten is. Miért választunk hatévente új tisztségviselőket? Milyen feladataik vannak elöljáróinknak? Hogyan zajlik a tisztújítás? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ hitvallásainkban, egyházi törvényeinkben, a Zsinati Hivatal Jogi Irodája által készített útmutatókban és a választási bizottságok tájékoztatásaiban.A XV. Zsinat tagjai és tisztségviselői:

Egyházkerületi jelöltek és eredmények:

A százalékok a nevek mellett a választáson kapott szavazatok arányát jelzik.

Dunamelléki Egyházkerület

Püspöki tisztség:
Dr. Balla Péter (33%)
Balog Zoltán (67%)

Egyházkerületi főgondnoki tisztség:
Dr. Kovács Levente (33%)
Veres Sándor (67%)

Dunántúli Egyházkerület

Püspöki tisztség:
Steinbach József (100%)

Egyházkerületi főgondnoki tisztség:
Gyimóthy Géza (25%)
Dr. Nemes Pál (75%)

Tiszáninneni Egyházkerület

Püspöki tisztség:
Dr. Varga István (30%)
Pásztor Dániel (70%)

Egyházkerületi főgondnoki tisztség:
Csernaburczky Ferenc (47%)
Dr. Molnár Pál (53%)

Tiszántúli Egyházkerület

Püspöki tisztség:
Dr. Fekete Károly (100%)

Egyházkerületi főgondnoki tisztség:
Molnár János (99%)

Bemutatkoznak a dunamelléki jelöltek

kovacs_levente_03.jpg

Felkészült a szolgálatra

A jövőalkotás mindannyiunk feladata, hogy megtaláljuk az egy és közös utat – vallja Kovács Levente, a Dunamelléki Református Egyházkerület egyik főgondnokjelöltje.

Tovább a cikkhez

Bemutatkoznak a dunántúli jelöltek

steinbach_jozsef.jpg

Isten irányít

Az egyház szolgálata Isten megváltó szeretetének hirdetése, amely az örök élet tágasságával ajándékoz meg, ez pedig szolgáló szeretetre kötelez bennünket – vallja Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökjelöltje.

Tovább a cikkhez
gyimothy-geza-3.jpg

Imádkozva és dolgozva

A világi tisztségviselőnek elsősorban lelki vezetőnek kell lennie az egyházban – mondja Gyimóthy Géza, a Dunántúli Református Egyházkerület egyik főgondnokjelöltje.

Tovább a cikkhez
nemes-pal_1.jpg

A mi közösségünk a mi felelősségünk

Az a cél, hogy markánsabb legyen egyházunkban a világi jelenlét – de csakis a lelkipásztorokkal, esperesekkel és püspökökkel közösen – fogalmaz Nemes Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület egyik főgondnokjelöltje.

Tovább a cikkhez

.

Bemutatkoznak a tiszáninneni jelöltek

Pásztor Dániel_Miskolc_20201008-bi (7).jpg

A vidék védelmezője

Szívügye a kis falvak reformátussága. Minden hívás ellenére hűséges maradt a szülőhazájához Pásztor Dániel, a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik püspökjelöltje.

Tovább a cikkhez
Varga István_Tiszaújváros_20201005-bi (4).jpg

Vargabetűkkel is egyenesen

Annyi jót kapott az Úristentől és az anyaszentegyháztól, hogy szeretne valamit visszaadni abból – mondja Varga István, a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik püspökjelöltje.

Tovább a cikkhez
csernaburczky_ferenc_1.jpg

Legyünk egyensúlyban!

Az emberi kapcsolatokakat szeretné tovább erősíteni – az elmúlt évek infrastrukturális fejlesztéseire is építve – Csernaburczky Ferenc, a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik főgondnokjelöltje.

Tovább a cikkhez
molnar_pal_1.jpg

Tartsuk számon egymást!

Közösségeinket a tagok segítőkészsége, odaszánása viszi előrébb, azoké is, akik nem hivatásszerűen szolgálnak – vallja Molnár Pál, a Tiszáninneni Református Egyházkerület egyik főgondnokjelöltje.

Tovább a cikkhez

Bemutatkoznak a tiszántúli jelöltek

.

.

Püspökjelöltek videói

Egyházmegyei jelöltek és eredmények:

A megválasztott tisztségviselők nevét dőlt betűvel, vastagon szedtük.

Abaúji Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Benke András (Szendrő)
Kusnyír László (Méra)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Marjai Pál (Szikszó)

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Kölönte Sándor (Szin)
Kusnyír László (Méra)
Meleg Attila (Bódvaszilas)

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Marjai Pál (Szikszó)

Világi zsinati képviselői tisztség:
Jósvay István (Szendrő)
Thomka István (Hidasnémeti)

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Szabó Péter (Szuhogy)
Tóth István (Abaújvár)

Bács-Kiskunsági Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Bán Béla (Baja),
Prózsa István (Orgovány)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Bácsi Csaba (Kiskőrös),
Szőke Imre (Kunszentmiklós)

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Bán Béla (Baja)

Világi zsinati képviselői tisztség:
Bácsi Csaba (Kiskőrös),
Szőke Imre (Kunszentmiklós)

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Pintér Gyula (Kunszentmiklós),
Prózsa István (Orgovány)

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Holczmann Mihály (Szabadszállás),
dr. Vujity Sára Valéria (Baja)

Baranyai Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Győrfi Bálint,
Wébel Zsolt

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
dr. Nagy Anna,
Pollák Sándor

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Győrfi Bálint

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Hanvay Zoltán

Világi zsinati képviselői tisztség:
dr. Hoppál Péter,
Kalmár Péter

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
dr. Hubay Gábor,
dr. Radvánszky Bertalan

Békési Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Demeter Ottó (Zsadány)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Markó István (Gyula)

Zsinati lelkészi képviselői tisztség (1 mandátum):
Futó Zoltán (Sarkad-Újetelep)

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Tyukodi László (Kötegyán)

Zsinati világi képviselői tisztség (2 mandátum):
Dr. Képíró Tibor (Békéscsaba),
Pataky László (Gyula)

Zsinati világi pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Dr. Illés Károly (Békéscsaba),
Ürmös Gyula (Békéscsaba)

Bihari Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Balogh Sándor (Komádi),
Répási István (Magyarhomorog),
Tóth Tibor (Berekböszörmény)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Nagy Gyula (Berettyóújfalu),
Semlyényi Lajos (Biharkeresztes)

Zsinati lelkészi képviselői tisztség (1 mandátum):
Nagy Zsolt (Biharkeresztes)

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Tóth Tibor (Berekböszörmény)

Zsinati világi képviselői tisztség (1 mandátum):
Nagy Gyula (Berettyóújfalu),
Semlyényi Lajos (Biharkeresztes)

Zsinati világi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Berek Sándor (Berekböszörmény)

Borsod-Gömöri Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Gazda István,
Szőnyi Tamás

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Tirk Tamás,
Tóth Tamás

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Mátyás Sándor,
Várady Zsolt

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Kolumbán Gábor,
Szőnyi Tamás

Világi zsinati képviselői tisztség:
Tirk Tamás,
Victor Dániel

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Ábrám Tibor,
Dósa Viktor,
Pásztor Erik

Budapest-Déli Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Illés Dávid

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Brandenburg Sándor

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Illés Dávid,
Kovács Gergely

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Molnár Sándor,
Pocsaji Miklós

Világi zsinati képviselői tisztség:
Brandenburg Sándor

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Páldi Attila

Budapest-Északi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Szloboda József

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Gyügyei Attila

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Szloboda József,
Szilágyi Sándor András

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Bíró Botond,
Hekli Katalin

Világi zsinati képviselői tisztség:
Gyügyei Attila,
Répás Zsuzsanna,
Kúti László,
Lakatos Gábor

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Bárdi Árpád,
Sőtér Ilona

Csongrádi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Juhász András
dr. Kereskényi Sándor

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Baráth Imre Gábor

Zsinati lelkészi képviselői tisztség (1 mandátum):
Gilicze Andrásné
Kondrát Zoltán

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Kondrát Márta

Zsinati világi képviselői tisztség (1 mandátum):
Varga Rita

Zsinati világi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Bertus-Barcza Csabáné

Debreceni Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Bukáné Zakar Zsuzsanna (Debrecen-Ebes-Szepes)
Buzás Dénes (Debrecen-Bánk)
Hadházi Tamás (Nagyléta)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Szilágyi János (Debrecen-Árpád tér)
Török Csaba (Debrecen-Széchenyikert)

Zsinati lelkészi képviselői tisztség (2 mandátum):
Bukáné Zakar Zsuzsanna (Debrecen-Ebes-Szepes)
Czapp József (Mikepércs)
Hadházi Tamás (Nagyléta)
Iszlai Endre (Debrecen-Nagysándor-telep)

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Ferenczi Pál (Hajdúszovát)
Nagy Gábor (Debrecen-Szabadságtelep)

Zsinati világi képviselői tisztség (1 mandátum):
Szilágyi János (Debrecen-Árpád tér)

Zsinati világi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Tasi Sándor (Debrecen-Kerekestelep)

Délpesti Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Takaró András

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Pogrányi Károly

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Szabó Gábor,
Takaró András

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
dr. Csűrös András,
Gáll Károly

Világi zsinati képviselői tisztség:
dr. Szánthó György

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Vas János Zoltán

Egervölgyi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Ferenczfi Zoltán
Gordos Attila

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
dr. Tóth József

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Mészáros Ildikó

Világi zsinati képviselői tisztség:
Együd László

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Mizser Lajos

Északpesti Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Nyilas Zoltán

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
dr. P. Tóth Zoltán

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Nyilas Zoltán

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Matyó Lajos

Világi zsinati képviselői tisztség:
dr. P. Tóth Zoltán,
Ladányi Károly

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
dr. Gellén Márton,
Varga András

Hajdúvidéki Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Őz Lajos (Nádudvar)
Gacsályi Gábor (Hajdúnánás)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Nagy László (Balmazújváros)

Zsinati lelkészi képviselői tisztség (1 mandátum):
Őz Lajos (Nádudvar)

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Molnár Csilla (Téglás)

Zsinati világi képviselői tisztség (2 mandátum):
Eszenyi Balázs (Hajdúböszörmény)
Vad András (Hajdúnánás)

Zsinati világi pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Nagy László (Balmazújváros)
Varga Imre (Hajdúhadház)

Mezőföldi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Imre Bálint 

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Kovács János

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Imre Bálint

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség: 
Brunner Vilmos 

Egyházmegyei világi zsinati képviselői tisztség:
Kovács János

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség:
Kótai János

Nagykunsági Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Koncz Tibor (Karcag)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Szentesi Lajos

Egyházmegyei zsinati lelkészi képviselői tisztség (2 mandátum):
Mihalina László (Mezőtúr)
Nagy Kálmán (Kunhegyes)

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Dr. Csoma Judit Margit (Berekfürdő)
Kupai-Szabó Kornél (Martfű)

Egyházmegyei zsinati világi képviselői tisztség (1 mandátum):
Szentesi Lajos

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Rácz Péter (Törökszentmiklós)

Nyírségi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Dr. Gaál Sándor (Nyíregyháza)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Nyeste Ferenc (Nyíregyháza)

Lelkészi zsinati képviselői tisztség (2 mandátum):
Dr. Gaál Sándor (Nyíregyháza),
Pótor László (Nyírmeggyes)

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Koós Csaba Levente (Jármi, Papos),
Vass László (Ibrány)

Világi zsinati képviselői tisztség (1 mandátum):
Nyeste Ferenc (Nyíregyháza)

Világi zsinati pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Dr. Báthori Gábor (Nyírbátor).

Őrségi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Jakab Bálint Mihály
Ozsváth Imre
Szabadi István

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Berzsenyi Zsolt

Lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Jakab Bálint Mihály

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség:
Major Lehel
Ozsváth Imre

Világi zsinati képviselői tisztség:
Berzsenyi Zsolt

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Balogh Péter

Pápai Egyházmegye

Esperesi tisztség:
ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Tóth József

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői tisztség:
ifj. Márkus Mihály
Tóth András

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség:
Bella Péter

Egyházmegyei világi zsinati képviselői tisztség:
Dr. Ballagi Áron

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség:
Csáfordy Ferenc

Somogyi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Fejér István
Hella Ferenc

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Szabó István
Szűcs Gergely

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Hajdú Zoltán Levente

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség:
Dr. Petró László

Egyházmegyei világi zsinati képviselői tisztség:
Dr. Tapazdi Tamás

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség:
Borsi Péter
Torma Sándor 

Szabolcs-Beregi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Bezzegh Gábor,
Koncz Imre

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Balogh Sándor,
Vincze Lajos

Lelkészi zsinati képviselői tisztség (2 mandátum):
Bezzegh Gábor,
Bodnár Péter,
Koncz Imre,
Szántó József,
Százvai László

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Böszörményi József,
Nagy István

Világi zsinati képviselői tisztség (2 mandátum):
Batthyány István,
Kovács Mihály,
Takács Ede,
Vincze Lajos

Világi zsinati pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Kárászi László,
Király Béla

Szatmári Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Szalay Kont (Kocsord)

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Paládi László (Milota)

Zsinati lelkészi képviselői tisztség (1 mandátum):
Szalay Kont (Kocsord)

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség (1 mandátum):
Lakatos Illés (Tyukod)

Zsinati világi képviselői tisztség (2 mandátum):
Dr. Kovács Barnabás (Fehérgyarmat)
Fülöp István

Zsinati világi pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Dr. Makrai Tibor (Mátészalka-Kertváros),
dr. Balogh Attila

Tatai Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Balogh Zoltán
Bogáth István

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei világi zsinati képviselői tisztség:
Szűcs Attila

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség:
Sugárné Damó Márta

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség:
Pekár Zsolt

Tolnai Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Rácz József

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Csuprik László

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Lenkey István,
Rácz József

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség:
Szalai Géza

Egyházmegyei világi zsinati képviselői tisztség:
Bor Imre,
Csuprik László

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség:
Hahn Géza,
Koszoru Györgyi

Veszprémi Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Szabó J. Róbert

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Bollók Gyula
Gaál Péter

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselői tisztség:
Dr. Bikádi Károly László

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselői tisztség:
Németh Péter

Egyházmegyei világi zsinati képviselői tisztség:
Bollók Gyula
Dr. Elter István
Kulin Miklós

Egyházmegyei zsinati világi pótképviselői tisztség:
Gáty Szabolcs

Vértesaljai Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Hajdú Szabolcs Koppány,
Máté János Szilárd

Egyházmegyei gondnoki tisztség:
Csizmadia Zsolt,
Tényiné Gölöncsér Éva

Lelkészi zsinati képviselői tisztség (első mandátum):
Hajdú Szabolcs Koppány,
Máté János Szilárd

Lelkészi zsinati képviselői tisztség (második mandátum):
Kardos Péter,
Maruczán Attila

Lelkészi zsinati pótképviselői tisztség (2 mandátum):
Országh István,
Zsirka László

Világi zsinati képviselői tisztség:
Csizmadia Zsolt,
Tényiné Gölöncsér Éva

Világi zsinati pótképviselői tisztség:
Juhász Gyula

Zempléni Egyházmegye

Esperesi tisztség:
Mészáros István

Gondnoki tisztség:
Bajusz János

Zsinati lelkészi képviselői tisztség:
Mészáros István

Zsinati lelkészi pótképviselői tisztség:
Dezső Attila

Zsinati világi képviselői tisztség:
Bajusz János
Dr. Szemán Ákos

Zsinati világi pótképviselői tisztség:
Kiss Bertalan
Ráczné Váradi Éva

Hírek, közlemények:

Választási útmutatók:Kapcsolódó dokumentumok: