Intézményvezetőt keres a győri Kiscsillag Református Bölcsőde

A Győri Református Egyházközség pályázatot hirdet a KISCSILLAG REFORMÁTUS BÖLCSŐDÉBEN Intézményvezető munkakör betöltésére.

Név: Győri Református Egyházközség
E-mail: gyorref@gmail.com

A munkaviszony időtartama:

5 évre szóló vezetői kinevezés

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
9025 Győr, Bálint Mihály u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Bölcsődés korú gyermekek gondozása-nevelését végző 2 csoportszobás ( 24 férőhelyes) önálló bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása. Munkavállalók szakmai irányítása. A munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
előírt szakmai képesítés: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy
a) bölcsődei szakgondozó (OKJ)
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ)
e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ)
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ)
g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy
Büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
Felsőfokú végzettség (BA)
Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat,
Vezetői tapasztalat
Elvárt kompetenciák
Empátia, kreatívitás, kommunikáció, együttműködési készség,
Türelem, alkalmazkodás, a másik ember elfogadása
Rugalmas, nyitott személyiség,
Határozottság, irányítási képesség, rendszerszemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
Sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.


A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.


Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton  Wagner Tamás elnök lelkésznek címezve a gyorref@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akiket az elbírálásban résztvevők megfelelőnek ítélnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https:// kiscsillagreformatus.hu weblapon találhat.