Intézményvezetőt keres a győri Kiscsillag Református Bölcsőde

A Győri Református Egyházközség pályázatot hirdet intézményvezetői munkakör betöltésére a Kiscsillag Református Bölcsődében. A teljes munkaidős munkaviszony időtartama 5 évre szóló vezetői kinevezés.

A munkavégzés helye:9025 Győr, Bálint Mihály u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Bölcsődés korú gyermekek gondozása-nevelését végző 2 csoportszobás (24 férőhelyes) önálló bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátása. Munkavállalók szakmai irányítása. A munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

● előírt szakmai képesítés: csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA) vagy

● a) bölcsődei szakgondozó (OKJ)

● b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)

● c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)

● d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ)

● e) kisgyermekgondozó, -nevelői (OKJ)

● f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ)

● g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ) végzettséggel rendelkező

● intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű személy

● Büntetlen előélet, orvosi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

● Gyermekvédelmi szakellátásban szerzett szakmai tapasztalat,

● Vezetői tapasztalat

Elvárt kompetenciák

● Empátia, kreatívitás, kommunikáció, együttműködési készség,

● Önállómunkavégzés

● Rugalmas, nyitott személyiség,

● Határozottság, irányítási képesség, rendszerszemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

● Szakmai önéletrajz

● A pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

● Sikeres pályázat esetén vállalja a hatósági erkölcsi bizonyítvány beszerzését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 17.

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Wagner Tamás elnök lelkésznek címezve a gyorref@gmail.com e-mail címen keresztül