Intézményvezetőt keresnek a KRE Benjámin Szociális Intézménybe

Pályázatot hirdet a KRE Benjámin Szociális Intézmény magasabb vezető (intézményvezető) munkakör/feladatkör betöltésére a Kiskunhalasi Református Egyházközség (6400-Kiskunhalas, Hősök tere 2.)

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgáltatás tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, működésének koordinálása, különös tekintettel a hatályos jogszabályokban, a KRE Benjámin Szociális Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatában és Szakmai Programjában foglaltakra. A szolgáltatásokba történő felvételek jogszerűségének biztosítása, a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumok elkészítése, valamint azok betartatása. Az ellátottak érdekvédelméről való gondoskodás. Folyamatos és szoros együttműködés a fenntartó egyházközséggel. Munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény munkatársai tekintetében.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális ellátás
Betöltendő állás jogviszonya: Munkaviszony (Mt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott időre (5 évre) szóló vezetői megbízás, teljes munkaidő (heti 40 óra)
Munkavégzés helye: Kiskunhalas, Magyar utca 1/a.
Jogállásból/feladatellátásból fakadó követelmények:
Büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság, hivatástudat, erkölcsös életvitel, rendezett magánélet.
Végzettségi/képesítési követelmények:
Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 3. és 4. pontjában meghatározott végzettség.
A pályázat elbírálása során előnyt jelent: a református (vagy valamelyik történelmi) egyházhoz való kötődés, szakmai tapasztalat, vezetői tapasztalat, szociális intézményben szerzett vezetői gyakorlat, szociális szakvizsga, szociális vezetőképzés teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- Részletes szakmai önéletrajz,
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
- adatkezelési nyilatkozat (arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléshez a pályázó hozzájárul)
- vezetői szakmai koncepció
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.10.31.
A pályázat elbírálásának módja: Az elbírálást szakmai bizottság végzi, a kinevezésről a Kiskunhalasi Református Egyházközség presbitériuma dönt.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.11.14.
Elhivatott, keresztény munkatárs jelentkezését várjuk. Az intézmény a keresztény értékeket képviseli és családias környezetben működik.
Cím: ref.hivatal@gmail.com