Megüresedett lelkészi állás a Tázlári Református Missziói Egyházközségben

Pályázati kiírás

A Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese, egyetértésben a Tázlári Református Missziói Egyházközség Presbitériumával pályázatot írt ki a Tázlári Református Missziói Egyházközség megüresedett lelkipásztori állására.

A pályázatot a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatal címére (6500 Baja, Petőfi S. u. 19.) ajánlott küldeményként kell benyújtani, a pályázat megjelenésétől számított 30 napon belül.

  • A pályázatnak tartalmaznia kell mindazokat az okiratokat, melyeket a Lelkészek Szolgálatáról és Jogállásáról szóló 2013. évi I. Törvény 56. § (7) része előír. A lelkipásztor kötelezettségeit és jogait a hivatkozott törvény VII. és VIII. fejezete részletesen körülírja.
  • A megválasztott lelkipásztort megilleti a Tázlári Református Missziói Egyházközség díjlevelében megállapított készpénzjavadalom, havi 83.000,- forint, stóla a helyi gyakorlat szerint, továbbá a 3 szobás parókia teljes rezsiköltsége. Az illetményhez tartozik a hitoktatási óradíj, továbbá a lelkipásztorok jövedelemkiegészítő támogatása (jelenleg 140.000 Ft/hó).
  • A Tázlárra kerülő lelkipásztornak lehetősége van fél állásban a Református Szeretetszolgálat környékbeli intézményeiben (Kiskunhalas, Zsana) intézeti lelkészi állást vállalni.

A pályázat elkészítéséhez minden további információ csak a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye Esperesi Hivatalán keresztül (email: bacs-kiskunsagi.em@reformatus.hu, telefon: 06-30/310-9008) kérhető.