Pályázat németnyelv-tanár pozícióra

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium pályázatot hirdet németnyelv-tanár pozícióra.

A jogviszony időtartama: határozott idejű munkaviszony.

Foglalkoztatás jellege: munkaszerződés.

A munkavégzés helye: 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9.

A munkakörbe tartozó feladatok: általános iskolában és gimnáziumban oktatás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, továbbá a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról szóló 326/2013. (VIII.30.) kormányrendelet az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • németnyelv-tanári diploma,
 • az MS Office (irodai alkalmazások) felhasználó szintű ismerete,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség,
 • a nemzeti köznevezésről szóló 2011. évi CXC törvény 66.§, valamint a törvény 3. melléklete szerint az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
 • magyar állampolgárság, vagy a Kjt. 20.§ (2) bekezdés c) pontja szerint.

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs készség,
 • a keresztyén értékrend tiszteletben tartása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • europass önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez,
 • motivációs levél,
 • harminc napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2023. augusztus 15-től tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt Füstösné Ábrahám Judit igazgató a 82-471-180 telefonszámon vagy személyesen.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • a csvmrg.iskolaigazgato@gmail.com e-mail-címen,
 • postai úton a Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 9. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásánál a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/ A. § (7) bekezdése szerint járnak el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 1.