Lisszabonban ülésezett az Egyházak Világtanácsa és a Vatikán közös munkacsoportja

2017. szeptember 25., hétfő

Az 1965-ban alapított testület idei tanácskozását a béketeremtésnek és a migráció jelentette kihívásoknak szentelte. Az ökumenikus testület nyilatkozatban összegezte az ülés eredményeit:

„A tanácskozás résztvevői Jézus Krisztus evangéliumi tanításának fényében alaposan megvitatták a kultúra, a vallás és az ökumenikus párbeszéd szerepét a béketeremtésben, illetve az ökumenikus együttműködés előtt álló kihívásokat és lehetőségeket a migránsok és menekültek kapcsán. A húsztagú Közös Munkacsoportot a 2014-2021 közötti ciklusban a Román Ortodox Egyház metropolitája, Nifon püspök, és Dublin katolikus érseke, Diarmuid Martin vezeti.

A Közös Munkacsoport két tematikus csoportot hozott létre, egyiket a béketeremtés, a másikat a migráns- és menekültkérdés kapcsán. A tematikus csoportok a plenáris ülések alkalmával és a köztes időszakban is azon dolgoznak, hogy felmérjék az aktívabb partneri kapcsolat lehetőségeit és gyakorlati útmutatást fogalmazzanak meg az együttműködéshez. Munkájukat a Szentszék és az EVT munkatársai segítik, akik az adott területen szakértelemmel bírnak.

A béke előmozdításával foglalkozó csoport célja, hogy azonosítsa az egyházak lehetséges, közös hozzájárulását a konfliktusok kezelésében és az erőszak megelőzésében. A csoport tagjai felismerték, hogy a kultúrával, a vallással, sőt még a párbeszéddel is vissza lehet élni az erőszak és konfliktusok gerjesztése érdekében. A vallási szervezetek körében ugyanakkor egyre erősebb a felismerés, hogy a béketeremtésben szükség van az egyházak konstruktív részvételére. Az ökumenikus együttműködés sikeres példáira kell építeni és fel kell tárni az új lehetőségeit annak, hogy az egyházak az igazságos békéről tanúságot tegyenek.

A migráció és a menekültek aktuális helyzetében az „idők jeleit” ismerjük fel. Közös válaszra van szükség valamennyi egyháztól és azoktól, akik ezen a területen dolgoznak. Az egyházak arra hívattak, hogy megerősítsék együttműködésüket a menekültek és migránsok befogadásában, védelmében, integrációjában és hathatós támogatásában. Bár a migráció mindig is része volt az emberiség történetének, az üldöztetés okozta kényszerű migráció, a menekültek elutasítása és a sokhelyütt rasszista megnyilvánulások egyre nagyobb aggodalommal töltik el az egyházakat. Az egyházak világszerte elkötelezettek a nyitottság és befogadás kultúrájának megerősítésében.

A Közös Munkacsoport ajánlásait mind a Római Katolikus Egyház, mind az Egyházak Világtanácsa (EVT) központjába eljuttatja. Ezek célja az, hogy elmélyítsék az egyházak egységét és összefogását ezeken a kritikus területeken."

Az EVT vezetése még augusztusban találkozott a pápával. Ferenc pápa a Vatikánban fogadta a szervezet elnökét és főtitkárát. Az audiencián Agnes Aboum, az EVT Központi Bizottságának moderátora és Olaf Fykse Tveit főtitkár hangsúlyozták, hogy a keresztyén egység a világunkat érő globális kihívások közepette az igazságosság ügye és az emberek igazságérzete kapcsán is kritikus jelentőséggel bír. A tanácskozás fő témája egyébiránt az egyházak közötti kapcsolatok elmélyítésének lehetősége volt az ökumenikus mozgalmon belül.  „Hálásak vagyunk a rendkívül konstruktív és eredményes találkozóért Ferenc pápával” – értékelte az EVT főtitkára az augusztus 23-24 közötti tanácskozást. „Olyan korban élünk, amikor az ökumenikus mozgalom eredeti szándéka és célkitűzései rendkívül időszerűek. Ezt figyelembe véve nagy szükség van az egységtörekvések melletti megújult elkötelezettségre” – folytatta Tveit, hozzátéve, hogy az EVT kiterjedt munkájával sokféleképpen szolgálja az egyház egységét, és ennek felmutatásával hozzájárul az emberiség egységének előmozdításához is. A főtitkár azt is kiemelte, hogy az EVT tagegyházai, ahogy a Római Katolikus Egyház is közös tanúságtételre és szolgálatra törekszik azokért, akiknek leginkább szüksége van arra, hogy az egyházak egyesítsék célkitűzéseiket és erőforrásaikat.

Külügyi Iroda

Istent keresem

2Tim 3,10–17

„...mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink

Ez történik továbbiak →