Generális Konvent elnökségi ülés

2018. szeptember 21., péntek, Illyefalva

Szeptember 21. és 23. között Illyefalván tartja ülését a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő testület tanácskozásának a Keresztény Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány konferencia központja ad otthont.

Az elnökségi ülésen szó lesz többek között a Magyar Református Egyház újraegyesülésének közelgő tizedik évfordulójáról, annak 2019-ben esedékes megünneplésének részleteiről. A Generális Konvent májusi lillafüredi közgyűlése már döntött közös zsinat összehívásáról és hálaadó ünnepség megszervezéséről Debrecenbe.

Ugyancsak a májusi közgyűlés döntése nyomán egyeztetnek az ellenreformáció idején gályarabságra elhurcolt protestáns prédikátorok emlékezetének ápolásáról – egy református „gályarabút" megtervezésének és kialakításának lehetőségéről –, közös külkapcsolatokkal és a magyar református diaszpórával összefüggő témákról, valamint a Kárpát-medencei református egyházak életének egyéb aktuális kérdéseiről.

A tanácskozással párhuzamosan szintén Illyefalván tartja megbeszélését a közös zsinat előkészületeivel kapcsolatos kérdéseket megvitatva a Generális Konvent egyházalkotmányi bizottsága is.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti testülete. Feladata a közös alkotmány és közös törvények előkészítése, a közös ügyek koordinálása, az egység munkálása. Ennek ügyvivő testülete a Kárpát-medencei református egyházak hivatalban lévő püspökeit és főgondnokait tömörítő elnökség, melynek feladata a közös ügyek intézése. A testület szükség szerint, de évente legalább háromszor ülésezik.

reformatus.hu, fotó: Kiss Gábor

Istent keresem

Jn 8,30–36

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink